MENY

Nordisk språk og litteratur – årsstudium

Hvordan forandrer språket og litteraturen seg? Hvorfor snakker og kommuniserer vi annerledes nå enn for hundre år siden? Hvordan skiller samtidslitteraturen seg fra tidligere tiders litteratur – og hva er felles? Hvordan er språket strukturert, og hva betyr språklig variasjon?

Språk og litteratur er alltid preget av den tiden og den kulturen den blir til i. Nordiskstudiet drøfter disse sammenhengene på en systematisk og analytisk måte.

Årsstudiet i nordisk er et bredt sammensatt studium. Du vil få grunnleggende kunnskap i litterær, språklig og retorisk analyse. Du vil tilegne deg analytiske redskaper og teorier til å se tekster i sammenheng på tvers av tidsepoker og kulturelle kontekster.

Studiet er bygd opp av fire emner: Språkstruktur og språkvariasjon, Nordisk språk og språkhistorie, Tekst i kontekst og Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse. Studiet gir bred tekst- og språkkompetanse, og er dermed nyttig for alle som arbeider med språk og kommunikasjon. Årsstudiet gir også grunnlag for videre studier.

Du er kanskje også interessert i:

 


Kilde: CP Publisert 25.11.2019