MENY

Nordisk språk og litteratur - bachelor


Utvekslingssemester

Ett helt studieår med fag 2 (breddeenhet)
- 2. år av studieprogrammet

Ett semester med fag 1 (fordypning i nordisk) 
- Vårsemesteret i 3. år
Fordypning i utlandet vurderes kun etter særskilt søknad.


Opplegg for utvekslingen

Utveksling i 2. studieår gir deg mulighet til å ta emner som ikke tilbys ved UiS, og du kan velge emner blant alt som kan defineres innenfor fagområdene humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Et utenlandsopphold gir for eksempel muligheten for å ta språkfag som tysk, spansk eller fransk.

Studenter som planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt bachelorgrad, må få godkjent at fag 2 tatt i utlandet gir grunnlag for undervisningskompetanse.

Det vil også være mulig å reise ut ett semester, men da må emnene man tar i utlandet henge faglig sammen med den delen av breddeenheten som man tar ved ved UiS, samtidig som man må unngå overlapp.


Anbefalte læresteder


Norden

Innen Norden kan alle UiS-studenter benytte seg av Nordlys-nettverket. Partnerne i dette nettverket vil kunne tilby mange muligheter som fag 2.


Europa

Oversikt over anbefalte læresteder.


Utenfor Europa