MENY

Nordisk språk og litteratur, fordypning - deltid

Hvorfor er samtidslitteraturen preget av at så mange forfattere skriver om seg selv? Hva kjennetegner den selvfremstillende litteraturen, og hvordan står denne litteraturen i forhold til tidligere tiders biografiske og selvbiografiske skriving? Nordisk fordypning er for deg som ønsker videre studier i nordisk språk og litteratur ut over nordisk årsstudium grunnfag.
Gruppearbeid med studenter ved UiS.

Nordisk fordypning bygger på nordisk årsstudium/grunnfag, og gir deg kunnskaper på et høyere faglig nivå.

Undervisningen er fordelt over hele året. I høstsemesteret undervises det både i det litterære og språklige emnet. I den språklige delen lærer du om tekstlingvistikk, semantikk og innholdssiden til språket. I den litterære delen vil du få omfattende kunnskap om selvfremstillende litteratur, tekster som tematiserer subjektets forhold til verden, og hvordan lese tekster i så forskjellige sjangre som romaner, dagbøker, brev, blogger og erindringstekster. I vårsemesteret skriver du en fordypningsoppgave enten innenfor den språklige eller litterære delen.

Fordypningsstudiet skal videreutvikle evnen til å analysere språk og tekst og generelt til å arbeide selvstendig med spørsmål av faglig karakter. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise i grunn- og videregående skole i samsvar med de krav som settes til undervisningskompetanse.

Du er kanskje også interessert i:

  • Master i nordisk og lesevitenskap 

 


 


Kilde: CP Publisert 05.12.2018