MENY

Nordisk fordypning - deltid - hva kan du bli?

Sammen med andre fag og praktiskpedagogisk utdanning gir studiet undervisningkompetanse på ungdoms- og videregående skole.

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 sp) kompetanse til masterstudier i nordisk og lesevitenskap.

Sist oppdatert: 17.07.2018