Fordypning - obligatoriske emner
Fordypning i nordisk År 1 / Semester 1
Dette fordjupingsemnet består av ein språkleg del og ein litterær del. I den språklege delen inngår tekstlingvistikk, der ein studerer samanbindinga av ord, frasar og setningar til større meiningsfylte tekstdelar og tekster. I tillegg inngår pragmatisk analyse og innføring i semantikk. I den litterære delen skal studentane skaffa seg kunnskap om tekstuelle endringsprosesser i skjeringspunktet med andre mediale former. Studentane skal få kunnskap om mediale overgangar mellom tekst og bilde og tekst og lyd. Slike overgangar og blandingsformar pregar i stor grad vår mediale kvardag i dag. Tekst skal dermed forståast som et multimodalt fenomen.
Les mer om Fordypning i nordisk
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Andreas Benedikt Jager
Bacheloroppgave i nordisk År 1 / Semester 1
Studentane skal skriva ei bacheloroppgåve med språkleg eller litterær problemstilling. Dei vel emne, tekstgrunnlag og særpensum (ca. 650 sider) i samråd med fagleg ansvarleg.
Les mer om Bacheloroppgave i nordisk
Studiepoeng: 15
Emneansvarleg:
Andreas Benedikt Jager

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.