MENY

Forsking ved instituttet

Dei tilsette ved instituttet har høg fagleg kompetanse. Halvparten av dei vitskapleg tilsette er professorar.

Instituttet har mange stipendiatar.

Forskingsområda er:

  • risikoanalyse og -styring
  • industriell økonomi med petroleumsøkonomi
  • fiskeri og havbruk
  • urban design / byplanlegging
  • samfunnstryggleik

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Senter for risikostyring og samfunnssikkerheit (SEROS) - er knytt til instituttet, som også har ei eiga faggruppe for City and Regional Planning (engelske sider).

  • SEROS

    I Senter for risikostyring og samfunnssikkerheit (SEROS) samarbeider flere forskningsgrupper med parallelle undervisnings- og forskningsinteresser.