MENY

Forsking ved instituttet

Dei tilsette ved instituttet har høg fagleg kompetanse. Halvparten av dei vitskapleg tilsette er professorar.

Instituttet har mange stipendiatar.

Forskingsområda er:

  • risikoanalyse og -styring
  • industriell økonomi med petroleumsøkonomi
  • fiskeri og havbruk
  • urban design / byplanlegging
  • samfunnstryggleik

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.