MENY

Forsking ved instituttet

Dei tilsette ved instituttet har høg fagleg kompetanse. Halvparten av dei vitskapleg tilsette er professorar. Instituttet har mange stipendiatar.

 

Forskingsområda er:

  • risikoanalyse og -styring
  • industriell økonomi 
  • matøkonomi: produksjon, verdikjeder, marknader
  • Byplanlegging
  • samfunnstryggleik

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.