MENY

Master i teknisk samfunnssikkerheit (toårig)

På dette studiet lærer du korleis bruk av ulike metodar som risiko- og sårbarhetsanalyser og andre planleggings-, styrings- og beslutningsverktøy, kan bidra til å hindra uønska hendingar og hindre skadeverknader viss dei likevel skjer. Du lærer òg korleis informasjon om risiko kan utnyttast i samfunnet sitt plan- og beslutningsprosesser, og du studerer gransking av alvorlege hendingar.