MENY

Master samfunnssikkerheit (toårig)

Studiet gjev ein brei presentasjon av korleis tryggleiks- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Masterprogrammet har to spesialiseringar: Teknisk og samfunnsfagleg.