MENY

Master samfunnssikkerheit (toårig)

Studiet gjev ein brei presentasjon av korleis tryggleiks- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Perspektiv innanfor samfunnssikkerheit gjev eit godt kunnskapsgrunnlag for å forstå og reflektera over hendingar og handlingar som kan truga infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjonar.