MENY

Ph.d. i risikostyring og samfunnssikkerheit

Doktorgradsprogrammet gjev høve til å tilnærma seg området frå ulike utgangspunkt, og både tekniske, økonomiske, finansielle og samfunnsvitskaplege tilnærmingar er innlemma i programmet.