MENY

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) driver forsking innanfor energi, naturgassteknologi, boring, brønnkonstruksjon og produksjon.

Laser - strømmingsanalyse Foto: Milad Khatibi

Instituttet tilbyr studium i petroleum- og energiteknologi. Instituttet har eit tett forskingssamarbeid med industrien og andre forskningsinstitusjonar.

Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklege studium og stor mobilitet blant vitskaplege tilsette og studentar.