MENY

Forsking ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Dei viktigaste forskingsområda ved instituttet er energi, naturgassteknologi, boring, brønnkonstruksjon og produksjon.

  • Illustrasjon av oljeplatformer.

    Boring og brønn

    Bore- og brønnteknologi er eit viktig fagområde med aktivitetar knytt til boring, brønnkonstruksjon, brønnlogging og testing, produksjon og økonomi innan oljeindustrien.