MENY

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) driv med forsking og undervising i dei naturvitskaplege fagområda kjemi og miljø og biologisk kjemi.

Foto av molekyl-modell

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi tilbyr studium frå bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområda biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggjande kjemiundervising ved fakultetet.

Som ein del av instituttet inngår forskingssenteret CORE - Senter for organelleforskning. Det er i dag 50 tilsette (inklusiv stipendiatar og postdoktorar) og 350 studentar er tilknytta instituttet.