MENY

Forsking ved instituttet

Planeten vår står overfor mange utfordringar som må taklast gjennom tverrfagleg samarbeid. Ved Institutt for Kjemi, Biovitenskap og Miljøteknologi forskar vi på helsa til menneske, dyr, planter og miljøet ved å fokusere på samspelet mellom fagområda og effekten på det totale miljøet.

Forsking i kjemi, miljø og biologiske vitskapar

Kjemi er viktig for å forstå livet og miljøet på molekylært nivå. Ei meir berekraftig tilnærming i utvikling av kjemikal som er skreddarsydd for å forbetre helse og redusere påverknaden på miljøet er viktig for framtida. Biologisk forsking omfattar søket etter forståinga av livet på organisatorisk og cellulært nivå og samspel i heile økosystem. Kjemisk og biologisk forståing av naturlege system er viktig for å forstå menneska sin påverknad på planeten vår. Miljøteknologi tilbyr teknologiske løysingar for å takla miljøspørsmål for ei berekraftig framtid. Bli meir kjent med dei forskjellige forskingsgruppene og fakultetsmedlemene våre ved å gjeste sidene deira nedanfor.

Forskningsgrupper

 

Interne fakultetsmedlemer

 

Fakultetsmedlemer frå Stavanger Universitetssjukehus