MENY

Førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen om hvordan vi kan lage biodiesel av fettsyremolekyler

Førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap beskriver hvordan fettsyremolekylene virker i dagliglivet og i naturen, og hvordan vi kan lage biodiesel av dem. Hva skal til for å få en god biodiesel for et kjølig klima som i Norge?