MENY

Studietilbod ved IKBM

Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi (IKBM) tilbyr fem studieprogram. Våre studentar kan velje mellom eit breitt utval naturvitskaplege emne. I tillegg tilbyr vi ph.d.-program i kjemi og biovitskap.

 • Studenter på biologisk kjemi

  Bachelor i biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er læren om organismenes samspill med miljøet og de stoffene og prosesser som skjer i forskjellige organismer. Denne kunnskapen kan brukes til å forstå og behandle sykdommer, til å produsere trygge og sunne matvarer og til å utvikle et bærekraftig miljø.

 • Kjemi og miljø - laboratorium med studenter

  Bachelor i kjemi og miljø

  Kjemi er blant dei grunnleggjande naturvitskapane og ein viktig føresetnad for å kunne løyse framtidas utfordringar. Dei fleste miljøutfordringar har kjemiske problemstillingar i botn og vil krevje gode kjemikunnskapar for å kunne løysast. Slike kunnskapar tilbyr vi på bachelorstudiet i kjemi og miljø, som er ei ingeniørutdanning.

 • Nordic Edge Virtual reality

  Master i biologisk kjemi

  Som masterstudent i biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger vil du kunne delta i eit ansett forskingsmiljø som er heilt i front mellom anna innanfor organellebiologi. Studiet er internasjonalt og førelesingane går føre seg på engelsk.

 • Undervisning lab

  Master i miljøteknologi

  Masterutdanninga i miljøteknologi tek føre seg konkrete problemstillingar i akvatisk miljø og tiltak som kan gjerast for å redusere skadeverknadane av menneskeleg  aktivitet. Under studiet velger du å spesialisere deg i anten Offshore Environmental Technology eller Water Science and Technology

 • Lektorutdanning i realfag - tavleundervisning

  Lektor realfag 8.-13. trinn

  Ulike kombinasjonar av matematikk-, fysikk- og kjemiemne kan kombinerast til ei lektorutdanning i realfag, med integrert didaktikk og pedagogikk. Er du nysgjerrig og interessert i korleis alt heng saman? Liker du å formidle? Då kan lektorutdanninga vere noko for deg.

 • Kjemi og biovitenskap - laboratorium

  Ph.d. i kjemi og biovitskap

  Doktorgradsstudiet i kjemi og biovitskap danner basis for utdanning av kandidatar til fleire viktige næringsklynger i regionen og i Noreg: miljø, landbruk/mat, helsesektoren samt olje- og kjemikalierelatert industri.