MENY

Forsking ved IMBM

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi forsker aktivt innanfor alle dei fire fagområda: bygg, maskin og materialteknologi, marin og undervassteknologi og industriell teknologi og driftsleiing.

En vindtunnel i laboratorium ved UiS - forskning ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi

Mykje av forskingsaktiviteten på IMBM er kobla opp mot doktorgradsprogram, universitetets programområde for forsking, og ei rekkje større og mindre enkeltståande prosjekt.

Innanfor olje, gass og fornybar energi er IMBM særlig aktive på desse fagområda:

Offshoreteknologi

Offshore vindkraft

Miljøvennleg energi

På våre engelske sider finn du oversikt over enkelttema som faggruppene er opptekne av i sin forsking:

Forskning på IMBM (engelsk side)  

IMBM (engelsk hovedside)

Instituttet har ein del forsking og undervising i laboratorium og verkstader, og ei rekkje teknisk tilsette arbeider med drift av disse. Instituttet har gode forskingsfasilitetar og forskjellig utstyr som også blir brukt i undervising.