MENY

Forsking ved IDE

IDE har forsking innan datateknologi, signalbehandling og kybernetikk. Instituttet har forskingssenteret CIPSI, programområdet Helseteknologi, fleire forskingsgrupper og anna tverrfagleg forskingssamarbeid.

 • Eldre kvinne held i handa til ei kvinne i kvit frakk.

  Velferdsteknologi

  Ved hjelp av ny teknologi og smartare organisering i helsesektoren, jobbar forskarane ved UiS for å løyse helseutfordringar i vårt velferdssamfunn.

 • Grafisk ball.

  Energiinformatikk

  UiS har stor kompetanse på data-analyse og behandling av store datamengder og integrerte operasjonar. Våre forskarar er ekspertar på integrerte energiløysingar, energianalysar og energisikkerheit. 

 • Illustrasjon med tal.

  Dataanalyse

  EDISON-prosjektet arbeider med å etablere det nye yrket "Data Scientist", som følge av utviklinga av datavitskapsteknologiar - også kalla dataintensive eller storskala ("Big Data") datateknologiar.
   

 • Illustrasjonsbilde av PC

  Behandling av store datamengder

  Forskinga på nettskyteknologi og behandling av store datamengder er forankra i CIPSI (senter for IP-basert serviceinnovasjon).

 • Illustrasjonsbilde PC-skjermar

  Biomedisinsk dataanalyse

  Biomedisin dataanalyse er ei tverrfagleg forskargruppe som brukar idear og tilnærmingar frå signal- og bildebehandling, statistikk, biologi, kjemi og medisin.