MENY

Behandling av store datamengder

Forskinga på nettskyteknologi og behandling av store datamengder er forankra i CIPSI (senter for IP-basert serviceinnovasjon).