MENY

Energiinformatikk

UiS har stor kompetanse på data-analyse og behandling av store datamengder og integrerte operasjonar. Våre forskarar er ekspertar på integrerte energiløysingar, energianalysar og energisikkerheit.