MENY

Forskningssenteret CityZEN

Det nasjonale forskningssenteret CityZEN skal utvikle løsninger for datadeling i applikasjoner som gjør innbyggernes liv enklere, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Illustrasjon av innbyggere som bruker data i en by Trygg datadeling er avgjørende for å skape gode tjenester for innbyggerne.

Mange innovasjonsprosjekter knyttet til smartby strander ofte på grunn av manglende løsninger for datadeling. Deling av data er sentralt for å få utført god dataanalyse og nye digitale tjenester for innbyggerne.

Løsningen på dette problemet er å få på plass god infrastruktur for datadeling, som må ivareta: 

  • eierskap og bruk av data
  • datakvalitet
  • databeskyttelse og personvern
  • sikkerhet og ansvar både når det gjelder proprietære, offentlige og personlige data

CitiZEN ønsker å utvikle en slik løsning, til bruk i morgendagens smartby-applikasjoner.

Partnere

CityZen er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, NORCE, Universitetet i Oslo og Institutt for energiteknikk (IFE), samt titalls partnere fra næringslivet og offentlig sektor. Disse aktørene står bak en felles søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som ble sendt inn til Forskningsrådet i september 2019.

CityZEN har egen, ekstern nettside (på engelsk) her

Kontakt:

Senteret er fortsatt åpent for å knytte til seg flere industrielle og akademiske aktører. Er du interessert, ta kontakt med en av disse personene:

Senteret ble presentert for offentligheten under Nordic Edge Expo 2019