MENY

Forskningsprosjektet CityZEN

Det nasjonale forskernettverket CityZEN skal utvikle løsninger for datadeling i applikasjoner som gjør innbyggernes liv enklere, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Illustrasjonsfoto av kvinne med mobiltelefon i en by Trygg datadeling er viktig for smarte digitale tjenester. (Foto: John Tuesday on Unsplash)

Mange innovasjonsprosjekter knyttet til smartby strander ofte på grunn av manglende løsninger for datadeling. Deling av data er sentralt for å få utført god dataanalyse og nye digitale tjenester for innbyggerne.

Løsningen på dette problemet er å få på plass god infrastruktur for datadeling, som må ivareta: 

  • eierskap og bruk av data
  • datakvalitet
  • databeskyttelse og personvern
  • sikkerhet og ansvar både når det gjelder proprietære, offentlige og personlige data

CitiZEN-prosjektet ønsker å utvikle en slik løsning, til bruk i morgendagens smartby-applikasjoner.

Partnere

CityZen er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, NORCE, Universitetet i Oslo og Institutt for energiteknikk (IFE), samt et titalls partnere fra næringslivet og offentlig sektor. Disse aktørene står bak en felles søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal sendes inn til Forskningsrådet i slutten av september 2019.

Kontakt:

Prosjektet er fortsatt åpent for å knytte til seg flere industrielle og akademiske aktører. Er du interessert, ta kontakt med en av disse personene: