< Contact us

Employees

Et profilbilde

Professor
Dimitrios G Pavlou

Faculty Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Department Inst. for konstr.tekn. og materialtekn.
Office/room KE E-223

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience