Et profilbilde

Professor
Sigrun Karin Ertesvåg { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Sigrun Karin Ertesvåg", "tel": "Telefon: 51832931", "email": "sigrun.ertesvag@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-354

Undervisning

Forskningsområder

Research interests: 

 • Techer -student interaction, clasroom quality and its association with student outcomes in motivation, and social and academic learning 
 • Implementation quality
 • School development 
 • Bullying

PhD-studentents (name and tiltle/theme of thesis)

Previous:

Elsa Westergård - Parent disillusionment with School. Prevalence, correlates, development and prevention (2010)

Ingrid Lund -  Listening to Shy Voices. Shyness as an Emotional and Behavioural Problem in the Context of School (2010)

Constance Oterkkil - Schools' readiness and capacity of change (2014)

Trude Havik -  School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal (2015)

Ksenia Solheim - Teacher's learning activities and learning outcomes in classroom management interventions (2020)

Ingrid Skage -  Fysisk aktivitet i skolen, fra kunnskap til praksis. Muligheter og utfordringer ved å implementere fysisk aktiv læring som didaktisk verktøy i skolen [Physical acticity in school, from knowledge to practice] (2020)

Current:

Anne Karin Sunnevåg -  Endringsarbeid i skolen: en teoretisk og empirisk studie av skolers endringsarbeid der læringsutbytte hos elever er forbedret (2020) Innlandet University College

Maren Stahl Lerang - Second career teachers and Classroom interaction (2021).

Ella Bjega  -  Individualized supervision to improve teacher-student interaction (2022)

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Present research activities:

 • Research and development leader, Norwegian Center for Learning Environment and Behavioral Research in Education.
 • INTERACT -pilot study (2020-2021). PI.
 • Systematisk observasjon i videobasert rettleiing av lærarstudentar i praksis [Systematic observation in video-based coaching for teacher education students] (2020). PI Funded by UH-nett Vest. 
 • Resilient - Improving youth well-being, motivation andacademic achievement through social and emotional learning (2019-2024) Co-Pi. Fudned by The Research Council of Norways' FINNUT-program. 
 • Leader of the research program area The Quality of Classroom Interaction, University of Stavanger.
 • Video- based Improvement for Teachers (VITE) - pilot study. (2018-2020). 

Previous experience in directing research (selection): 

 • Classroom interaction for enhanced student learning- (CIESL)- Implementing research-based knowledge regarding teacher student interaction (2014-2019) PI. Funded by The Research Council of Norways' FINNUT-program.
 • The Respect Project 2006-2015. Research Project Director.  About 150 schools participated in the school wide program  aiming to prevent and reduce problem behaviour.  Both effect - and implementation studies are published, see publications.  A special intrest to me is how school can improve their capacity to implemt change that increse pupil learning. Also, teachers' improvement of  classroom management skills is a field of interest
 • Moving Evidence Based Practice into daily life at school. 2011.Personal Leiv Eriksson mobility grant funded by Research Council of Norway
 • Research Project Director of the ConnectOSLO project to prevent and reduce problem behaviour (2002-2005). A project involving both a survey addressing 30 schools, more than 10000 pupils and 1000 teachers and a smaller sample of project groups on implementation using interview. Planning research activity. Development of survey questionnaire for pupils and teachers. Analysis for feedback. Group interview study.
 • Relationships between schools? internal capacity to change and teachers? perceived implementation of a program to prevent and reduce problem behaviour and b) Studies of longer-term effects of a program to prevent and reduce problem behaviour. Both studies based on results from the Connect OSLO-project
 • Small groups as arena for social learning. ? A short longitudinal study of training of communication skills in grade 8 pupils. Doctoral project (1997-2001). Questionnaires to pupils. Observational study, quasi-experimental longitudinal design, growth curve modelling.  

Arbeidserfaring

2002:     Dr.polit. in Education (PhD)   Norwegian University of Science and Techonolgy (NTNU), Trondheim

1994:     Cand.polit. in Education         University of Trondheim

1991:     Cand.mag                               Volda University College

 

2018 - Head of Research, Norwegian Centre for Learning  Environment and Behavioural Research in Education, Univerity of Stavanger

2017 -         Professor II (Adjunct Professor) Volda University College

2011 -          Professor, Norwegian Centre for Learning  Environment and Behavioural Research in     Education, Univerity of Stavanger

2004-2004     Associate Professor, Department of education, NTNU (20%)

2003-2011 :    Associate Professor, Center for Behavioural Research, University of Stavanger

2000-2003:     Advisor,Trøndelag Kompetansesenter, National Resource Center for Special Education

1999-2000:     Research Fellow, NTNU

1994-1999:    Advisor, Rogneby Kompetansesenter, Special Education on Behavioural and Emotional Problems 

1993-1994:      Secretary for ?Scandinavian Journal of Educational Research?, University of Trondheim

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. 220 s.
 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John (2017). Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-50088-4. 234 s.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205500891. 224 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John (2016). Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205491854. 179 s.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John (2016). Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-49022-2. 129 s.
 • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. 27 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein Bjørn (2011). Implementering av skuleomfattande arbeid. Senter for atferdsforskning. ISBN 978-82-7578-049-0. 46 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. 184 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. 165 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Respekt - rettleiing til tolking av resultat frå elevundersøkinga. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein (2010). Implementering av skuleomfattande tiltak. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009. Senter for atferdsforskning.
 • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (2009). Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. Utdanningsdirektoratet. 55 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim). Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling (2007). Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Jahnsen, Hanne; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Utvikling av sosial kompetanse Veileder for skolen. Utdanningsdirektoratet.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence. VISTA.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Samuelsen, Anne Sofie (2006). What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice. VISTA.
 • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K. (2006). How to embed the whole school approach: challenges of implementation. VISTA.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2005). Implementering av ConnectOSLO-pilot. - Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet. Senter for atferdsforskning. 51 s.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove (2005). I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780292. 39 s.
 • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Kompetanseheving på fagområdet sosiale og emosjonelle vansker i videregående skole.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Implementerings- og prosessevaluering i skulebaserte intervensjonar. Læringsmiljøsenteret; 2020-09-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Ledelse i klasserommet- undervisningskvalitet fra teori til praksis. Læringsmiljøsenteret; 2020-08-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Lederskap i klasserommet – en bærebjelke i elevenes læring. Læringsmiljøsenteret; 2020-08-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Slik kan skolene ta igjen tapt progresjon. Kommunal Rapport. [Avis]; 2020-05-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2020). "Veldig tydelig at jeg har ingen å være med". Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2020-04-30.
 • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki (2020). Profiles of teachers' instructional support: associations with work experience, job satisfaction, and collegial collaboration. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2020-01-22.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Eit semi-djupdykk i CLASS-dimensjonane. Sandnes kommune; 2019-03-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Lessons learned from the CIESL –study: What we now know about the quality of teaching and its impact on student and teacher outcomes.. Programområdet KVIKK; 2019-03-21.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Mange fordeler med større skoler. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2019-12-04.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Mixed-Methods Approaches and their Application in Studies of Teaching Quality- an illustration. QUINT; 2019-06-18 - 2019-06-20.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). One size fits who? Erfaringar frå skulebasert kompetanseutvikling for å styrke lærarane sitt leiarskap i klasseromet. Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret; 2019-10-30 - 2019-10-31.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Presentasjon av kapitelet "Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring". Expertgruppen for studier i offentlig economi (ESO); 2019-02-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Symposium "The effect of classroom interaction on student outcomes" - Discussants comment and views. ICSEI 2019; 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Systematisk (video)observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta. Læringsmiljøsenteret; 2019-09-04.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Systematisk observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta. Utvikle undervisningspraksis; 2019-04-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Teachers' improvement in instructional support. NSLA; 2019-04-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M. (2019). A Mixed methods-approach to the study of improvement in classroom interaction - An illustration. UiS, Høgskulen i Volda, Universitetet i Jyväskylä; 2019-09-24 - 2019-09-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2019). Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar. Læringsmiljøsenteret og Malmø by; 2019-08-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2019). Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research. Teachtone; 2019-10-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2019). Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome.. Observed and teacher perceived classroom interactions, and t; 2019-08-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2019). The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study. CASTL; 2019-10-14.
 • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal (2019). Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up.. 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms.. ICSEI; 2019-01-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Boys will be boys?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Bryr politikere seg om skuleforskinga?. Kåkånomics; 2018-10-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Classroom interaction for enhanced student learning. Universitetet i Gøteborg; 2018-06-04.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Det store mobbesviket.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Eg har ikkje møtt ein einaste forrykt lærar.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Engasjement - nøkkelen til læring. Strand kommune; 2018-08-14.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). I dei mørke krokane bak kjønnsforskjellane. FINNUT-programmet; 2018-09-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Klasseromet minutt for minutt – Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling. Statped; 2018-03-21 - 2018-03-22.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Learning Interactions in the Classroom: What Can We Learn from Classroom Observation in Fostering Student Engagement and Learning?. University of Jyväskylä; 2018-11-01.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Lærdom frå CIESL–prosjektet- og utviklingsarbeid etter «Bjørndalen-metoden». Kristianslyst skole; 2018-08-21.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Lærdom frå CIESL-prosjektet. Kollektive prosessar stykar undervisningskvaliteten. Volda ungdomsskule; 2018-11-07.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Norske skoleforskere: Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen. Forskning.no. [Internett]; 2018-10-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Smakebitar av resultat i CIESL-prosjektet. Harestad skole; 2018-05-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers’ improvement in instructional support - methodologial apporoaches. Kvantitativt forum, Universitetet i Stavanger; 2018-01-31.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Validation of the CLASS(-S) in a Nordic context. UiS Høgskulen på Vestlandet og HiVolda; 2018-09-25 - 2018-09-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M. (2018). Teachers’ improvement in instructional support. ICSEI; 2018-01-09 - 2018-01-12.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports. Earli SIG 18 & 23; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Ertesvåg, Sigrun K.; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Implementering av fysisk aktiv læring-den vanskelige videreføringen. den norske forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet; 2018-11-09 - 2018-11-11.
 • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers' collective and individual learning in classroom interactions.. 2018-01-08 - 2018-01-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations. Earli SIG 18 & 23; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teacher - student interactions - Observer views and teacher views. 2018-09-25 - 2018-09-26.
 • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being. 2018-08-15 - 2018-08-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). 1+1 =3? The integration challenge in mixed methods. Kvantitativt forum, Universitetet i Stavanger; 2017-05-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). A validation of the Classroom Assessment Scoring System –Secondary version (CLASS-S) in lower Secondary Schools.. Depteatment of Education; 2017-03-01.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Classroom interaction for enhanced student learning. University of Jyväskylä; 2017-12-14.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - forskingsdesign og førebels resultat. Høgskulen i Volda; 2017-11-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Classroom interaction in lower secondary school: A Mixed Methods approach. Oxford University Centre for Educational Assessment; 2017-03-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Er lærarnormen ein skivebom?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Klasseromet minutt for minutt.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Korleis lese forskningslitteratur - ein guide for deg som ikkje er forskar.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet. skolvarlden.se. [Internett]; 2017-09-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Skolforskare: ”Utveckla elevernas förmåga att tänka”. svt.se. [Internett]; 2017-09-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det!. Utdanningsforbundet Ulstein lokal lag; 2017-09-21.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2017). Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support. International Congress for School Effectiveness and School I; 2017-01-07 - 2017-01-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Ur, Åse Lill Byrkjedal (2017). Klasrumslendning. Svensk Television (STV). [TV]; 2017-09-04.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring. UiS; 2017-11-14.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank (2017). Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms. Universitetet i Stavanger og Høgskulen i Volda; 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Classroom Interaction for Enhanced Student Learning. Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger; 2016-06-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Design - and methodological challenges in research on implementation processes. PROFRED; 2016-03-09.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Does 1 + 1 = 3? An illustration and some reflections on integration of data in Mixed Methods Research. Johannes Gutenberg Universität m,fl.; 2016-11-14 - 2016-11-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Evidensbasert praksis vil styrke arbeidet mot mobbing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Klasseledelse som teamarbeid i et skoleutviklingsperspektiv- Resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis. PLU, NTNU; 2016-03-31.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Kva er klasseleiing?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Measuring change (growth) in students’ perceived instructional support. Kvantitativt forum, Universitetet i Stavanger; 2016-05-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Mobbaren treng hjelp.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Mobbaren treng støtte.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Rettleiing i lærande organisasjonar. Høgskolen Stord Haugesund; 2016-03-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Status i CIESL- prosjektet.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2016). Students’ perception of teacher support and monitoring. ICSEI; 2016-01-06 - 2016-01-09.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2016). Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis.. Humanistisk Fakultet, Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2016). Student perception of teacher support. Earli Sig 18 & 23; 2016-07-28 - 2016-07-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth (2016). Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction.. ICSEI; 2016-01-06 - 2016-01-09.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa (2016). CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis. Utdanningsdirektoratet; 2016-05-25.
 • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2016). CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo.. Atferdssenteret, UiO; 2016-11-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). CIESL-prosjektet - presentasjon og målsetting. Læringsmiljøsenteret; 2015-09-15.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). CIESL-prosjektet- forskingsdesign. Norges forskningsråd; 2015-09-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Classroom interaction – Similarities and differences in teacher perceptions, student perceptions and classroom observations. ICSEI; 2015-01-03 - 2015-01-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Dei første CIESL-resultata.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Dei profesjonelle har ansvaret.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Foreldreutvalet for grunnskolen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Førebels resultat frå CIESL-prosjektet. Lurahammaren ungdomsskole; 2015-11-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Intervju om forskinng i samband med tildeling av Lyses-forskningspris. TV Vest. [TV]; 2015-10-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Klasseleiing- eit kollektivt ansvar Utvikling av klasseleiing og faktorar i organisasjonen som kan hemme eller fremme lærarane si utøving av effektiv  klasseleiing. Lenden; 2015-08-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Kva tiltak har effek mot mobbing?. TV2. [TV]; 2015-01-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Læreres læring i en lærende organisasjon. Lerum Kommune; 2015-04-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Om å stille opne spørsmål.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). På det fjerden kan det skje.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). REktor er viktig for å forebygge mobbing. Stavange Aftenblad. [Avis]; 2015-05-21.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Rettleiing i lærande organisasjonar. Høgskulen Stord Haugesund; 2015-03-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Systematisk og langsiktig arbeid er viktigst. Spor Informasjon og fagformidling fra KoRus_Nord. [Fagblad]; 2015-06-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Teori om god klasseleiing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). Tiltak som virkar i kampen mot mobbing. Den norske regjeringa; 2015-01-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). sammarbeid mellom skule og heim.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). sosiometrisk kartlegging.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2015). systemretta arbeid i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance (2015). The development of a measure for transformational and transactional leadership. ICSEI; 2015-01-03 - 2015-01-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2015). CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat. Høgskolen i Telemark; 2015-11-27.
 • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø. Djupedalsutvalget; 2014-09-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Dårligere ledelse på mobbeskoler. NRK. [Radio]; 2014-08-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Endringsarbeid i skulen. Nynorskopplæring. [Fagblad]; 2014-05-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Endringsarbeid i skulen - gleder, utfordringar og fallgruver. Universiteta i Agder og Stavanger; 2014-05-21.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Evnerike barn.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Forankringsarbeid i skuleutviklingsprosjekt. Læringsmiljøsenteret; 2014-05-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Fråfall i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Implementering av intervensjonar i skulen. Høgskulen i Volda; 2014-04-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Kampen mot mobbing - ei tapt sak?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Kan rektor stoppe mobbing?. Skolelederen. [Fagblad]; 2014-10-01.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Klasseleiing - ingen vidunderkur.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Lærere skal bli flinkere til å lede klasser. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-06-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Læringsmiljø og klasseleiing. Høgskulen i Volda; 2014-04-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Mobbeskoler har dårligere ledelse. Kommunal Rapport. [Avis]; 2014-11-27.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Nivådelt undervisning.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Publishing research results in international high quality scientific journals - a challenge for inexperienced researchers?. CIESL prosjektet; 2014-09-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Rektor kan stoppe mobbing. Forskning.no. [Internett]; 2014-05-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Rørt til tårer etter et liv med mobbing. NRK Nordnytt. [Internett]; 2014-02-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Sosial kompetanse.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Sosiale ferdigheiter.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Tidleg intervensjon.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Den sårbare mobberen.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Hjelp mobberen. Rogaland avis. [Avis]; 2014-03-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte. NSLA; 2014-04-02.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing. Utdanningsdirektoratet;
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-04 - 2014-02-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte. NSLA; 2014-12-11 - 2014-12-12.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa (2014). Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation. CIESL prosjektet; 2014-09-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Klasseleiing- læringsstøtte. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). ..men mobilen min får du aldri.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Bra med mobbefri uke. [Avis]; 2013-01-14.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). De skal aldri få vinne over meg. Drammens Tidende. [Avis]; 2013-12-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Dei som ikkje er frampå.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Dei stille lidande.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Digital mobbing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Dømt til å mislykkast?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). EKKO - Har lekser effekt?. NRK P2. [Radio]; 2013-01-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Effektive tiltak er ikkje nok.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Ein nyttig app.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Endringsarbeid i skulen - systematisk arbeid med barn og unge. Høgskulen Stord/Haugesund; 2013-04-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Endringsarbeid i skulen -med vekt på læringsmiljøutvikling. Troms Fylkeskommune; 2013-04-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Formidling og læring. Læringsmiljøsenteret; 2013-10-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Godfotteorien i praksis.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Hasund-kvinne vart professor. Vikebladet-Vestposten. [Avis]; 2013-05-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Implementeringskvalitet i læringsmiljøarbeid. Høgskulen i Volda; 2013-03-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Innovasjonsarbeid i skulen - med blikk på ungdomstrinnssatsinga. Læringsmiljøsenteretet; 2013-06-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Intervensjonsstudiar i skulen. Teoretiske og metodiske tilnærmingar. NOLES; 2013-10-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseledelse - i klasseromet og i kollegiet. Høgskulen i Volda; 2013-03-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseleiing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseleiing – ei særleg utfordring for nyutdanna lærarar?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Leiing av utvikling i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Læringsmiljø.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Læringsmiljø og elevar som viser aggressivitet.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Mobbeombodet har sove i timen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Mobbing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Mobilbruk i skulen. NRK Sogn og Fjordane. [Radio]; 2013-09-12.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Mor til Julie Brodtkorb.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Motivasjon for læring.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Nivådeling på ville vegar.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Not a belieber - never forever.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Professional Culturs in schools and level of bullying. ICSEI; 2013-01-03 - 2013-01-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Rampegutar og snille jenter.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Sidemålsblues i sommarbris.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Slik takler du klespresset. VG. [Avis]; 2013-08-27.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Släpp fångarne loss....
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Spill levande.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Sviket frå læraren.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Utfordringar i Stavanger skulen- korleis løyse lærarmangelen?. NRK- Rogaland. [Radio]; 2013-11-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Utfordringar i implementering av god klasseleiing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule. Nesodden Kommune og Fylkesmannen i Akershus; 2013-03-11.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Vener for livet...eller for ei stund.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance (2013). Measuring Transformational and Transactional Leaderships in Schools. ICSEI; 2013-01-03 - 2013-01-06.
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Parental perspectives of the role of school factors in school refusal. 16th European Conference on Development Psychology; 2013-09-03 - 2013-09-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). KLasseledelse på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-12 - 2013-11-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseledelse. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseledelse- tema 2. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Leading or losing? -Lost in the classroom.
 • Chalamandaris, Alexandros; Wilmet-Dramaix, F.; Ertesvåg, Sigrun K.; Andreou, D. Piette (2012). Statistical methodology for modelling the relation between effectiveness of anti-bullying interventions and time. 2012-09-12 - 2012-09-14.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Agurknytt om tomatar.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Antimobbeprogram i skulen. NRK P2 Nyhetsmorgen. [Radio]; 2012-03-27.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Betre med lekser?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Bridging the gap between the Dream and Reality in Improving Students’ Learning Environment. ICSEI; 2012-01-05 - 2012-01-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Characteristics of schools with low level of bullying, discrimination and other types of degrading treatment. Nordic National Agencies for Education and Training; 2012-05-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Da klokka klang....
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). De bør jobbe for pengene. Rogalands Avis. [Avis]; 2012-11-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Den eine.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Den vanskelege vidareføringa.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Endringsarbeid for eit betre læringsmiljø. Gyldendal Kompetanse; 2012-09-17 - 2012-09-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Endringskapasitet er avgjerande for resultatet av Respekt.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Forsking i Respekt bidrar til utvikling av skular.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Gapen mellom forskingsbasert kunnskap om læringsmiljø og praksis i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Har vi dårlig køkultur?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-02-22.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Hjelp i den krevjande lærarrolla.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Hva er fordelen ved å ha en partner som ikke også forsker. Forskerforum. [Avis]; 2012-09-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Hvor lenge skal du sitte på bussen før noen sier "hei"?. `NRK. [Internett]; 2012-09-09.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Implementering av støttande læringsmiljø. Høskulen i Volda; 2012-04-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Implementeringskvalitet i Respekt-programmet.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Implementeringskvalitet i tiltak for barn og unge med atferdsproblem. RKBU Nord; 2012-10-04.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). In-valid?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Kapasitet til å stoppe mobbearbidet?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klapp igjen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klart vi kan!.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klasseledelse. Høgskulen i Volda; 2012-04-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klasseledelse kan lærast.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Klasseleiing og læringsmiljø i eit stress og mestringspersepktiv. Høgskulen Stord/Haugesund; 2012-04-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Korleis kan Hødd slå Brann i semifinalen i fotballcupen, men stå i fare for å rykke ned i 2.divisjon ?. Senter for atferdsforsking;
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Korleis kartleggje autoritativ undervisning.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Kunnskap er medisin mot mobbing i skulen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Kyssrforbod til besvært.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Leiing av endringsarbeid i skulen. Trondheim kommune; 2012-11-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Leksedebatten er uinteressant.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Lekser. NRK p1, Her og nå. [Radio]; 2012-11-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Lille speil på veggen der.....
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Luksussmellen.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Mobbaren - ein sårbar elev.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). O, jul med din glede?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Ode til førskulelæraren.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Respektprogrammet reduserar problemåtferd.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Stillaste jenta i klassa.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Sårbare jenter. Norges Forskningsråd; 2012-03-22.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Tolvte mann på laget.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2012). Umyndiggjorte foreldre.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere (2012). Mobbedebatt på farlig sidespor.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere (2012). Mobbedebatten på farlig sidespor.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Developing a Supportive Learning Environment. 2011-06-20.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Improving Teacher Collaboration - A growth modell approach. 2011-01-04 - 2011-01-07.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Improving authoritative teaching - MORE Symposium 2. 2011-01-04 - 2011-01-07.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Long-term results of School-Based Preventive Programs- Just a sweet dream?. The Prevention Research Center, Penn State University; 2011-09-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Meir enn ein liten kar i Star Wars.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Pupil-pupil Relationships. 2011-06-22.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Sosial kompetanse. Psykisk helse i skolen; 2011-04-02.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Systematic Systemic work. 2011-06-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2011). Teaching styles. 2011-06-21.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Improving Authoritative Teaching. ICSEI; 2011-01-04 - 2011-01-07.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Improving Teacher Collaboration. ICSEI; 2011-07-04.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Klasseleiing. 2011-03-15.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Læringsmiljø. Høgskulen i Volda; 2011-03-14.
 • Ertesvåg, Sigrun Karin (2011). Mobbearbeidet på ville vegar?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Foreldre får skylden for skoleuroen. [Avis]; 2010-04-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Klasseleiing. Seljestad ungdomsskole; 2010-11-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Klasseleiing- med blikk for den enkelte elev. Pedagogisk Senter Midt-Troms; 2010-11-26.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Kvifor verkar ikkje anti-mobbe program?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Læringsmiljø. Sjustjerna; 2010-10-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Rektorer på ville veier.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Sosial kompetanse. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2010-04-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Systematisk arbeid mot mobbing over tid. 2010-09-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). The Respect programme - a whole school approach to prevent and reduce problem behaviour. Universitetet i Stavanger; 2010-03-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). The spirit is willing, but the flesh is weak. A scandinavian view of the of the challenges of sustainable improvement. 2010-01-04 - 2010-01-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Å kome i posisjon. [Avis]; 2010-12-06.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein (2010). Godt læringmiljø- haldning og handling. Volda kommune; 2010-08-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Flere lærere ingen kvalitetsgaranti. [Avis]; 2009-10-08.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Først må vi få bedre lærere.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Ikke behov for flere lærere. [Avis]; 2009-09-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Klasseleiing. Grannes skole; 2009-08-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2009). Læringsmiljø og endringsarbeid - eit naturleg tospann. 2009-11-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Den vanskelege vidareføringa. 2008-01-24 - 2008-01-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Der elevene lærer respekt og håndhilsing. [Avis]; 2008-02-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Sosial kompetanse. Lillegården kompetansesenter; 2008-02-08.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Forankringsseminar Rana i Respekt. Samarbeid mellom SAF og kommunene; 2008-02-04 - 2008-02-05.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Forankringsseminar Sandnes i Respekt. Samarbeid mellom SAF og kommunene; 2008-01-31 - 2008-02-01.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Forankringsseminar Trondheim i Respekt. Samarbeid mellom SAF og kommunene; 2008-02-26 - 2008-02-27.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Respekt - forankringsseminar. 2008-01-31 - 2008-02-01.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Respekt- forankringsseminar. 2008-02-26 - 2008-02-27.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Respekt- forankringsseminar. 2008-02-04 - 2008-02-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Respekt-programmet er et effektivt redskap for skoleutvikling. [Radio]; 2007-12-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Skalautvikling. 2007-11-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2007). The relation between social competence, aggression and being bullied in different classroom contexts. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa (2007). Veiledning i Respekt - introduksjon. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2007). The Respect programme. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein (2007). Respekt Vidareføringsseminar. 2007-09-11.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Forankringsseminar Respekt. 2007-05-10 - 2007-05-11.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Forankringsseminar Respekt. 2007-04-26 - 2007-04-27.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Forankringsseminar Respekt. 2007-04-24 - 2007-04-25.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Respekt - Videreføringsseminar. 2007-09-12.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Respekt - Videreføringsseminar. 2007-09-11.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). Mobbing - oppfriskingskurs. Jåtten skole; 2006-08-18.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). Prevention and reduction of Problem Behaviour in Norway- The Connect Programme and the Zero Anti- Bullying Program. Facultad de Ciencias de la educasion, Universidad de Cordoba; 2006-02-22 - 2006-02-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). Respekt-programmet i Senter for atferdsforskning si verksemd. 2006-08-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2006). what the University of Stavanger can offer international students. 2006-02-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2006). The Connect-program. Universitetet i Stavanger; 2006-06-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2005). Debattprogram om disiplinproblem NRK Rogaland 11.01.05. [Radio]; 2005-01-11.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2005). Læraren som leiar.
 • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K. (2005). Kunnskapsløftet - et faglig lederløft for lærere?.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Elevene ønsker mer disiplin. [Avis]; 2004-03-30.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Lærerne må ta kontroll i skolen. [Avis]; 2004-03-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Lærerne må ta kontrollen. [Avis]; 2004-03-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2004). Tydelige lærere svekker mobbingen. [Avis]; 2004-03-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2003). Små grupper som sosial læringsarena. Sammendrag av dr.gradsavhandling.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2003). Utvikling av sosial kompetanse.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2002). Trening gir god kommunikasjon. [Avis]; 2002-12-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2018). Klasseromsinteraksjoner - Introduksjon til et teoretisk rammeverk. Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Rapporter på elev-og lærerundersøkelse til skoler i ConnectOslo -12 skoler.