MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.
Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Kjenne til grunnleggende samspillsmekanismer i improviserende ensembler
  • Kunne samarbeide med andre i en samspillsituasjon

Kunnskaper
  • Ha grunnleggende oversikt over ulike stilretninger og repertoar

Ferdigheter
  • Demonstrere grunnleggende instrumentale ferdigheter i interaksjon med andre

Innhold

Emnet består av innstudering av jazzrelatert repertoar med tanke på å utvikle en stilistisk bredde innen ensemblespill. Det kan åpnes for at studentenes egne komposisjoner og arrangementer kan brukes i emnet.
Det utarbeides årsplaner over prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende musikk - ensemble 1/1 Bestått - Ikke bestått
Eksamen er en avsluttende konsert med et program på 30 minutter per ensemble.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende underveisvurdering, konserter og aktiviteter. Det vises ellers til Fakultet for utøvende kunstfags fraværsreglement. Ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Inge Brækhus
Faglærer
Theodor Barsnes Onarheim
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Merete Bru Frantzen

Arbeidsformer

Samspill i ensembler og deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblenes sammensetning kan endres etter hvert semester. Hvert ensemble har en ansvarlig kursholder.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Emnet baserer seg på tilpasninger i hvert ensemble. Repertoar godkjennes av kursholder og emneansvarlig.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019