MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Grunnleggende måleteknikk, ulike sensorer for posisjon, hastighet, akselerasjon, trykk, strømning, temperatur og gassanalyse, og bruken av disse.

Læringsutbytte


Kunnskap: Studentene skal tilegne seg basiskunnskaper i måleteknikk. Studentene skal ha en oversikt over noen av de mest alminnelige sensorer for fysiske størrelser, og kunne skjønne metodenes styrke og begrensninger og hva som påvirker målenøyaktigheten.

Ferdigheter: Skal være i stand til å analysere måleoppdrag og realisere målinger.

Generell kompetanse: Miljømessige konsekvenser av bruk av visse typer måleutstyr.

Innhold

Emnet omhandler grunnleggende måleteknikk, ulike sensorer for posisjon, hastighet, akselerasjon, trykk, strømning, temperatur og gassanalyse, og bruken av disse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvinger , 2 obligatoriske innleveringsoppgaver

5 laboratorieøvinger, 2 innleveringsoppgaver. Alle obligatoriske.

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitt frist.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Arnfinn Aas Eielsen

Arbeidsformer

Fem timer forelesning pr. uke i snitt. Obligatoriske laboratorieoppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Instrumenteringsteknikk (ELE220_1) 10

Åpent for

Bachelornivå på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skriftlig og/eller muntlig.

Litteratur

Odd Arild Olsen:Industrielle målemetoder (Odd Arild Olsen Forlag). Stoff utlagt på Canvas.Forelesningsnotater og laboratorieoppgaver.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.07.2018