MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og/eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.
Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.

Læringsutbytte

Etter praksisperioden i vårsemesteret skal studentene:
Kunnskap
 • ha kjennskap til klasseledelse og elevers læringsmiljø
 • ha kunnskap om arbeid med læreplanen(e) i fag(ene) og ha innsikt i arbeidet med planverket
 • ha innsikt i vurdering av elevbesvarelser

Ferdighet
 • sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
 • kunne samhandle med elever og kolleger

Generell kompetanse
 • kunne reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis
 • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
 • ha innsikt i egen utvikling som lærer og kan vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov

Forkunnskapskrav

LPRA20 Følgepraksis del 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/12 ukerBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis for å få bestått.
Arbeidskrav:
 • Observasjon av klasseledelse og elevers læringsmiljø
 • Gjennomføring av undervisning
 • Refleksjonstekst på 1000 ord +/- 10 %.
 • Praksisetterarbeid (obligatorisk undervisning på UiS)

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Ketil Knutsen
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.10.2019