MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Historiedidaktikk handler om hvordan historiefagets teori, metoder og empiri er grunnlag for forståelse og fremstillinger av historie. Historiografi handler om hvordan historiefaget har forandret seg. I dette emnet brukes to forskningsfelt for å studere forandringer i historiefaget.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskaper:
  • ha kunnskap om miljø- og vannhistorie som forskningsfelt.

Ferdigheter:
  • kunne analysere miljøhistoriske monografier og artikler i følgende perspektiv: struktur, argumentasjon, empiri, og forhold til en histografisk kontekst.
  • kunne reflektere selvstendig over ulike forståelser av miljø- og vannhistorie som forskningsfelt.

Generell kompetanse:
  • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til miljø- og vannhistorie, og drøfte hvorvidt de tilfører vår forståelse av fortiden noe nytt.
  • kunne aktivt delta i en seminarbasert faglig diskusjon.

Innhold

Emnet består av de to temaene Miljøhistorie og Vannhistorie. Gjennom dette emnet får studentene en innføring i hva historiografi er og hvordan man kan bruke historiografiske perspektiv i historisk forskning. Miljøhistorikere forsker på hvordan mennesket har arbeidet med, formet og tenkt om natur og miljø - og hvordan vi har blitt formet av den samme naturen. Vi vil diskutere hvordan vi kan beskrive miljøhistorie som forskningsfelt. Hva er de sentrale problemstillingene? Hvordan har miljøhistorie utviklet seg og hvordan kan dette forskningsfeltet beskrives i dag?
I emnet fordyper vi oss i de miljøhistoriske perspektivene gjennom en utforskning av vannhistorie som forskningstradisjon.Mennesker i alle samfunn har til alle tider vært avhengige av vann. Vannhistorikere forsker på hvordan mennesket har arbeidet med, formet og tenkt om vann. Vi vil diskutere hvordan vi kan beskrive vannhistorie som forskningsfelt. Hva er de sentrale problemstillingene? Hvordan kan dette forskningsfeltet beskrives i dag?

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

2 hjemmeoppgaver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave A1/27 dagerA - FAlle.
Hjemmeoppgave B - Bokanmeldelse1/21 A - FAlle.
Skriftlig hjemmeoppgave A skal være på 3000 ord (+/- 10 %), ikke inkludert fotnoter og litteraturliste.
Skriftlig hjemmeoppgave B skal være på 750 ord (+/- 10 %), ikke inkludert fotnoter og litteraturliste.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte på seminar (50%), Individuell muntlig presentasjon

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eva Stina Maria Jakobsson , Dolly Jørgensen
Faglærer
Finn Arne Jørgensen
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Oversiktsforelesninger, seminarer og studentframlegg.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Historievitenskap - globalhistorie og miljøhistorie (MHI315_1) 7
Historievitenskap - afrikansk historiografi og vannhistorie (MHI345_1) 7

Åpent for

Åpent for studenter på master i historie og historiedidaktikk heltid og deltid, lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1. Åpent som enkeltemne. Opptakskrav for enkeltemne som for opptak på masterprogrammet i historie og historiedidaktikk.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter blant annet studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Totalt 1126 sider + en individuelt valgt monografi
Miljøhistorie
Barca, Stefania (2014) "Laboring the earth: Transnational reflections on the environmental history of work," i Environmental History 19, no. 1. Side 3-27. 24 sider
Benson, Etienne (2013). "Urbanization of the eastern Gray Squirrel in the United States", i Journal of American History 100, no. 3. Side 691-710. 19 sider
Carse, Ashley (2012). "Nature as infrastructure: Making and managing the Panama Canal watershed", i Social Studies of Science 42 no 4. Side 539-563. 24 sider
Chakrabarty, Dipesh (2009) "The climate of history: four theses", i Critical Inquiry 35, no. 2. Side 197-222. 25 sider
Crutzen, Paul J. (2002), "Geology of mankind: The Anthropocene", i Nature, 415, 3 January, (Side 23). 1 side
Cronon, William (1995), "The trouble with wilderness; or, getting back to the wrong nature", i Uncommon Ground: Toward Reinventing Nature, ed. William Cronon. New York, Norton. (Side 69-90). 21 sider
Denning, Andrew (2014), "From sublime landscapes to "White Gold": How skiing transformed the Alps after 1930", i Environmental History 19, Side 78-108. 30 sider
Hardin, Garrett (1968). "The tragedy of the commons", i Science 162, no. 3859. Side 1243-1248. 5 sider.
Jørgensen, Finn Arne (2011). "Den første hyttekrisa. Samfunnsplanlegging, naturbilder og allmenningens tragedie", i Norske hytter i endring: om bærekraft og behag. Gansmo, Helen Jøsok, Berker, Thomas og Jørgensen, Finn Arne (red). Trondheim: Tapir akademisk forlag. (Side 37-52). 15 sider
Jørgensen, Finn Arne et al. (2013). "Entangled environments: Historians and nature in the nordic countries", i Historisk tidsskrift. (Side 9-35). 26 sider
Klingle, Matthew (2003). "Spaces of consumption in environmental history", i History and Theory 42, no 4. Side 94-110. 16 sider
Langston, Nancy (2008) "The Retreat from Precaution: Regulating Diethylstilbestrol (DES), Endocrine Disruptors, and Environmental Health", i Environmental History 13. Side 41-65. 24 sider
Malm, Andreas and Alf Hornborg (2014) "The Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative", i The Anthropocene Review 1, no. 1. Side 62-69. 7 sider
McNeil, John (2003) "Observations on the Nature and Culture of Environmental History", i History & Theory 42, no. 4. Side 5-43. 38
Melosi, Martin (1993) "The place of the city in environmental history", i Environmental History Review 17, no. 1. Sider 1-23. 23 sider
Nash, Linda (2008) "Purity and Danger: Historical Reflections on the Regulation of Environmental Pollutants", i Environmental History 13, no 4. Side 651-658. 7 sider
Parr, Joy (2010) "Our Bodies and Our Histories of Technology and the Environment," i Martin Reuss and Stephen H. Cutcliffe, eds., i The Illusory Boundary (Charlottesville: University of Virginia Press), Side 26-42. 16 sider
Pendergrast, Mark (1999). Uncommon Grounds: The History of Coffee and How itTransformed Our World (New York: Basic Books). Side 1-42. 42 sider
Price, Jenny (1996). "Looking for Nature at the Mall". i Uncommon Ground, ed. W Cronon (New York: WW Norton). Side 186-203. 17 sider
Pritchard, Sara (2012) "An Envirotechnical Disaster: Nature, Technology, and Politics at Fukushima", i Environmental History 17 no 2. Side 219-243. 24 sider
Ritvo, Harriet (2004). "Animal Planet", i Environmental History 9. Side 204-220. 16 sider.
Robin, Libby and Steffens, William (2007) "History for the Anthropocene",i History Compass 5, no. 5. Side 1694-1719. 25 sider
Russell, Edmund (2012). "Evolution and the environment", i A Companion to Global Environmental History. McNeill, J.R og Stewart Mauldin, Erin (eds.). Chichester, Wiley-Blackwell. (Side 377-393). 16 sider
Sutter, Paul (2007). "Nature's agency or agents of empire? Entomological works and environmental change during the construction of the Panama Canal", i Isis, 98, no 4. Side 724-754. 30 sider
Swart, Sandra (2015) "Zombie Zoology: History and Reanimating Extinct Animals", i The Historical Animal. (Syracuse: Syracuse University Press). Side 54-73. 19 sider
Uekoetter, Frank (2012) "Fukushima, Europe, and the Authoritarian Nature of Nuclear Technology", i Environmental History 17 no 2. Side 277-284. 7 sider
White, Richard (2004). "From wilderness to hybrid landscape: The cultural turn in environmental history", i The Historian, 66 no. 3 (Fall 2004). Side 557- 564. 8 sider
Worster, Donald (1988). "Appendix: Doing environmental history", i The Ends of the Earth: Perspectives on Modern Environmental History, Worster, Donald (ed.). Cambridge, Cambridge University Press. (Sider 289-307). 18 sider
Vannhistorie
Anderson, Susan C. 2010. «Cultural ideas of water and swimming in modern Europe», i Ideas of Water From Ancient Societies to the Modern World, Tvedt, Terje og Oestigaard, Terje, (eds.), del av serien A History of Water, series II, Vol. 1, Tvedt, T, (ed). London, IB Tauris. (Side 231-249). 19 sider
Blackbourn, David (2008). «Time is a violent torrent»: Constructing and reconstructing rivers in modern German History», i Rivers in History: Perspectives on Waterways in Europe and North America, Mauch, Christof og Zeller, Thomas (eds.). Pittsburgh. (Side 11-25). 14 sider
Cioc, Mark (2006). «Seeing like the Prussian state: Re-engineering the rivers of Rhineland and Westphalia», i Water Control and River Biographies , Tvedt, Terje og Jakobsson, Eva (eds.), del av serien A History of Water, series I, Vol. 1, Tvedt, T (ed.). London, IB Tauris. (Side 239-252). 14 sider
Donahue, Brian (1997). «Dammed at both ends and cursed in the middle». The «Flowage» of the Concord River Meadows, 1798 - 1862», i Out of the Woods. Essays in Environmental history. Miller, Char, Rothman, Hal (eds.). Pittsburgh. (Side 227-242). 15 sider
Eggebø, Aksel (1992). Vatnet som blei by: historia om Stokkavatnet, Forusområdet. Sandnes: A. Eggebø. 80 sider
Fritzbøger, Bo (2009). Vandets veje: Skjern Ås miljøhistorie gennem 350 år. Kbh.: Gyldendal. («Det skadelige vand», «Bestandighet og forandring», side 81-91, 297-317). 30 sider
Gross, Robert og Winiwarter, Verena (2015), «Commodifying snow, taming the waters. Socio-ecological niche construction in an Alpine village», i Water History, December, Vol 7, Iss 4, (Side 489 -509). 20 sider
Hayman, Eleanor Ruth, (2012), «Shaped by the imagination: Myths of water, women, and purity», i On Water: Perceptions, Politics, Perils, RCC Perspectives 2012, Kneitz, Agnes, and Marc Landry (eds.), (Side 23-43). 20 sider
Jakobsson, Eva (2008). «Narratives about the river and the dam. Some reflections on how historians perceive the harnessed river», i Technological Society - Multidisciplinary and Long-time Perspectives, red. Dahlin Hauken, Åsa. Haugaland Akademi Stavanger. (Side 53-61). 18 sider
Kaijser, Arne (1998). «Att tämja naturen. De nederländska vattensystemens utveckling under 100 år», i Den konstruerade världen. Tekniska system i historiskt perspektiv. Blomkvist, Per og Kaijser, Arne, red. Stockholm. (Side 299-322). 23 sider
Linton, Jamie (2010), «From pre-modern waters to modern water», i What is Water? The History of a Modern Abstraction, UBC press, Vancouver/Toronto. (Side 73-104). 31 sider
Lozano, Henry Knight, «Water in paradise: California, Florida, and environmental rivalry in the Gilded Age», i Environmental History 20, (Side 619 - 644), 25 sider
Outwater, Alice (1996). «Nature´s hydrologists», i Water: a Natural History. New York, N.Y.: Basic Books, cop. (Side 19-34). 14 sider
Padovani, F. (2006). «The Chinese way of harnessing rivers», i Water Control and River Biographies, Tvedt, Terje og Jakobsson, Eva (eds.), del av serien A History of Water, series I, Vol. 1, Tvedt, T., (ed.). London, IB Tauris. (Side 120-143). 23 sider
Taylor, Vanessa. "Whose river? London and the Thames Estuary, 1960 - 2014", i The London Journal, vol 40 No. 3, November 2015, 244-271. 34 sider
Turpin, Trevor (2008). «Dam as symbol and function», i Dam. Reactions book. (Side 16-30, 39-55). 30 sider
Tvedt, Terje og Coopey, Richard (2010). «A water systems perspective on history», i Rivers and Society: From Early Civilizations to Modern Times, Tvedt, Terje og Coopey, Richard (eds.), del av serien A History of Water, series II, Vol. 2, Tvedt, T., (ed.). London, IB Tauris. (Side 3- 28). 25 sider
Tvedt, Terje (2010). «Why England and not China and India? Water systems and the history of the Industrial Revolution», i Journal of Global History, 5. (Side 29-50). 21 sider
White, Richard (1995). The Organic Machine: the Remaking of the Columbia River. New York, Hill and Wang. 130 sider
Worster, Donald (2011). "The flow of empire. Comparing water control in China and The United States". RCC perspectives 2011/5. 22 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.10.2019