MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor den delen av kjemien som er definert av hans eller hennes PhD område, og være i stand til å gjøre grundig forskning og utvikling innen feltet.

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgaver og muntlig presentasjon1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kåre Bredeli Jørgensen
Faglærer
Einar Bakstad, Magne Olav Sydnes , Malcolm Andrew Kelland , Tor Henning Hemmingsen
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid pr uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.

Åpent for

PhD program i teknologi og naturvitenskap, eller i kjemi og biovitenskap.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020