MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i deltids masterstudiet. Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet kan inneholde både solo- og ensemblespill.
Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • demonstrere formidlingsferdigheter, refleksjon og nyskaping og et selvstendig kunstnerisk uttrykk på høyt nivå

Kunnskaper:
  • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt innenfor sitt spesialiseringsområde

Ferdigheter:
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk

Innhold

Sentreringen om hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet kan inneholde både solo- og ensemblespill.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hovedinstrument II - utøvende eksamen1/1 A - F
Eksamen i emnet består av en utøvende konsert. Det settes én karakter som skal beskrive totalvurderingen av konsertens ulike komponenter.
For studenter på klassisk: Avslutningskonsert på 70 minutter. Kammermusikk kan utgjøre inntil en tredjedel av konsertprogrammet og en mindre andel (rundt regnet en fjerdedel) av masterprosjektets (MUM201s) repertoar kan benyttes om igjen.
For dirigentstudenter: Avslutningskonsert med ca. 60-70 minutter repertoar.
For jazz/improvisasjonsstudenter: Sluttkonsert i ensemble på minimum 60 minutter.
Ekstern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av repertoar/spilleliste. Sammen med MUM 3501 skal
gjennomgått repertoar/konsertplan som avspeiler det nivå, dybde og vanskelighetsgrad som kreves på et masternivå. Dette presiseres med relevante alternativer i instrumentspesifikke årsplaner.
Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning, i samsvar med IMDs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas , Thomas Eide Torstrup , Stein Inge Brækhus
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Individuell undervisning og veiledning av hovedinstrumentlærer og evt. akkompagnatør.

Åpent for

Utøvende musikk, masterprogram på deltid

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020