MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om teorien bak praktisk anvendte pålitelighetsanalyseteknikker samt grunnleggende metoder i pålitelighetsanalyse.

Innhold

Kurset introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse. Tema som omhandles i kurset er blant annet: Sannsynlighetsteoretisk fundament for risiko og pålitelighetsanalyser. Beregning av systempålitelighet for binære og multinære systemer. Optimalisering av pålitelighet og vedlikeholdsstrategier. Statistisk analyse av pålitelighetsdata av både reparerbare og ikke- reparerbare systemer. Innføring i Bayesianske metoder for analyse av pålitelighetsdata.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2, STA510 Statistisk modellering og simulering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jon Tømmerås Selvik
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

ca 3 timer forelesninger pr uke. Forelesninger på engelsk

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Pålitelighetsanalyse (MOS190_1) 10

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Terje Aven, "Pålitelighets- og risikoanalyse", Universitetsforlaget, 4.utgave, 2006/ Terje Aven, "Reliability and Risk Analysis", Elsevier, 1992.
Diverse kopier og notater.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.01.2020