MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Forelesningene gis på engelsk. Kurset beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset vil studenten ha kjennskap til
 • brennbare gasser og væsker og utvalgte egenskaper som er relevante for sikkerhet
 • fenomener som lekkasje, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
 • hvordan utføre enkle konsekvensanalyser for hendelser som beskrevet ovenfor

Innhold

Kurset tar for seg scenarieutviklingen fra lekkasje av brennbare stoffer til at branner og eksplosjoner oppstår og utvikler seg. Eksperimenter som omhandler antennelse, brann og eksplosjon blir beskrevet og visualisert, noen vha video. Emner som tas i betraktning, er:
 • Eksempler på ulykker og hendelser
 • Viktige begreper så som flammepunkt, brennbarhetsgrenser, minimum tennenergi etc.
 • Forklaring av fysikken og kjemien til lekkasjer, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
 • Beskrivelse av konsekvenser av ulykkeshendelser
 • Tiltak og barrierer mot ulykker
 • Enkle analytiske teknikker

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og termodynamikk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
En obligatorisk prøve vil bli arrangert i løpet av semesteret. Prøven må bestås for at man skal kunne få anledning til å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Roar Bakke
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Fire timers forelesning pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Teknisk sikkerhet (MOS230_1) 10

Åpent for

Masterstudenter på Det Teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur: Utdrag fra
 • Gexcon: Gas Explosion Handbook.
 • Lloyds Register Consulting: Handbook for Fire Calculations and Fire Risk Assessment in the Process Industry
 • Kompendium


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.08.2019