Benedicte Pentz

Senior kommunikasjonsrådgiver

Division of Innovation and Society
Department of Communication and Public Affairs
AR Ø-303

Bio

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonsrådgivning 

Mediekontakt

Nettarbeid (publisering, innholdsutvikling) 

Sosiale medier (Twitter: @UniStavanger)

Beredskaps- og krisekommunikasjon

Forskningsformidling

Publications