Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Bodsberg, Kristin Glenna; Ulfsby, Kristen; Brandeggen, Tone Knutsen; Tjoflåt, Ingrid; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2020)

   Students Digital Storytelleing,does it create reflection in nursing practice?.

   INTED 2020;

   2020-04-02 - 2020-04-04.

  • Bodsberg, Kristin Glenna; Ulfsby, Kirsten Jacobsen; Brandeggen, Tone Knutsen; Tjoflåt, Ingrid; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2020)

   Digital Storytelleing,does it create reflection in nursing practice?. .

   14th International Technology, Education and Development Conference; ;

   2020-03-02 - .

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Bodsberg, Kristin Glenna; Strømme, Torunn

   (2020)

   DEVELOPING A DIGITAL SKILLS SIMULATION APP FOR EUROPEAN NURSING EDUCATION (DIGISIM) - A TRANSNATIONAL PROJECT.

   International Technology, Education and Development Conference;

   2020-03-02 - 2020-03-04.

  • Bodsberg, Kristin Glenna; Brandeggen, Tone Knutsen

   (2020)

   Students digitale storytelling, a tool to promote reflection in nursing practice? .

   INTED2020 (14th Annual International Technology, Education and Development Conference);

   2020-03-02 - 2020-03-04.

  • Handeland, Maria; Bodsberg, Kristin Glenna; Brandeggen, Tone Knutsen; Søiland, Malene; Dysvik, Elin

   (2019)

   Film i utdanningen er kommet for å bli.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Urstad, Kristin Hjorthaug; Ulfsby, Kirsten Jacobsen; Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna; Jensen, Trude Løkhaug; Tjofl�t, Ingrid

   (2019)

   Digital storytelling in clinical replacement studies: Nursing students'experiences.

   NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse 2019;

   2019-02-13 - .

  • Handeland, Maria; Bodsberg, Kristin Glenna; Brandeggen, Tone Knutsen; Søiland, Malene; Dysvik, Elin

   (2019)

   Film i utdanningen er kommet for å bli .

   Sykepleien Journalen.

   ISSN 0802-9776.

  • Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna

   (2018)

   Digital learning in nursing.

   14th Thomas More International days Health Care faculty – Nursing and midwifery Theme of 2018: International is digital?;

   2018-03-12 - 2018-03-16.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Bodsberg, Kristin Glenna

   (2017)

   Simuleringsaktiviteter ved Institutt for helsefag, UiS.

   Faglig seminar Lindesnes;

   2017-06-08.

  • Strømme, Torunn; Våga, Bodil Bø; Bodsberg, Kristin Glenna

   (2016)

   MOOC: INTEGRATION OF NATURAL SCIENCE IN SKILLS AND SYSTEMATIC OBSERVATIONS IN NURSING..

   MOOCs in Scandinavia 2016;

   2016-06-09 - 2016-06-10.

  • Strømme, Torunn; Bodsberg, Kristin Glenna

   (2014)

   MIT og SBAR systemer for å se det viktige tydelig.

   NSFLIS Fagkongress 2014;

   2014-09-24.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Urstad, Kristin Hjorthaug; Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna; Strømme, Torunn; Navarro-Illana, Esther; Wharrad, Heather

   (2021)

   DIGISIM Nurse Training : publisert på App Store og Google Play.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway