Christina Storm

Rådgiver

Arne Rettedals hus
Division of Organisation and Infrastructure
HR department
Follow me

Bio

Christina Storm inngår i HR-avdelingens rekrutteringsteam som bistår universitetets ledere med ansettelse av nye medarbeidere.
Hun er ansvarlig for å betjene Det Samfunnsvitenskapelige fakultet og Divisjon for organisasjon og infrastruktur.

Hun har en mastergrad i Human Resource Management (Cand. Merc) fra Handelshøyskolen i København fra 2001, samt en bachelor i Business Administration (Hons) from Staffordshire University i England. 

Hovedoppgaver:

  • -gjennomføre rekrutteringsprosesser, fra stillingsanalyse til ansettelse, i nært samarbeid med leder
  • - sammen med ledere arbeide for rekruttering av medarbeidere som bidrar til at enheten oppnår gode resultat
  • - arbeide for kvalitet i alle ledd i rekrutteringsprosessen
  • - yte god service overfor kandidater som søker seg til universitetet
  • - forberede saker til ansettelsesorgan og sørge for at vedtak blir fulgt opp raskt og effektivt
  • - samarbeide med EMC, EURAXESS Mobility Centre, om mottak av arbeidstakere fra utlandet
  • - kompetanse-/bemanningsplanlegging i nært samarbeid med ledere
  • - videreutvikle HR-prosesser oppdatere informasjon innenfor ansvarsområde på ulike nettsider