Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Laugaland, Kristin Alstveit; Øyri, Sina Furnes; Bergerød, Inger Johanne; Frøiland, Christina Tølbøl; Viksveen, Petter

   (2024)

   Hva kan vi gjøre med de lave tallene til sykepleierutdanningen?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2024)

   Clinical education in nursing homes, an initiative to enhance mentor practices .

   Besøk fra representanter for sykepleieutdanningen i Indonesia &India ;

   2024-01-29.

  • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2024)

   Exploring resilience in cancer care – a multi-level study of caring for post-cancer elderly adults .

   Resilient Health Care Society Summer Meeting;

   2024-06-12.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Brandeggen, Tone Knutsen; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for praksisveiledere;

   2023-01-19.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for praksislærere om DigiVis;

   2023-01-24.

  • Frøiland, Christina Tølbøl

   (2023)

   Mentoring nursing students on placement in nursing homes: A qualitative study exploring the nurse mentor’s perspective. Presentasjon av PhD prosjekt fra QualinClinStud.

   Advisory Board meeting;

   2023-02-22.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem.

   nsf.no.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Akerjordet, Kristin; Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn

   (2023)

   Co-creating digital educational resources to enhance quality in student nurses' clinical education in nursing homes: Report of a co-creative process.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2023-10-02 - 2023-10-04.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Husebø, Anne Marie Lunde; Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Enhancing mentorship practices in nursing homes using a digital educational resource.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2023-10-04.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin

   (2023)

   Hvordan kan vi bidra til å styrke kvalitet i praksisstudier ved HV?.

   Møte med fakultetsledelse;

   2023-05-15.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2022-01-04.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2022-01-05.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn

   (2022)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2022-01-07.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2022-01-17.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2022-01-19.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2022-01-25.

  • Skalleberg, Ann Kristin; Dalsmo, Ingrid Espegren; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2022)

   Vi må gi sykepleierstudenter digital medvind i praksis.

   https://sykepleien.no/fag.

  • Frøiland, Christina Tølbøl

   (2022)

   Mentoring student nurses on placement in nursing homes: A qualitative study exploring the nurse mentor’s perspective.

   Møte ELOS programområde;

   2022-03-30.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Husebø, Anne Marie Lunde; Akerjordet, Kristin; Kihlgren, Annica; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Exploring mentorship practices in clinical education in nursing homes.

   Rapid 5 Presentation;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Andersen, Linda Lundgaard; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Co-creation in Higher Education with registered nurse mentors from nursing homes.

   Mini oral with poster presentation;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Assessment of first year student nurses clinical studies in nursing homes - reporting from an observational study’ .

   8th. International Nurse Education Conference - From Education to Impact: Transforming nursing and midwifery education;

   2022-10-19 - 2022-10-23.

  • Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Improving quality in clinical placement studies in nursing (QUALinCLINstud).

   Søvn og Sikkerhet i Helsetjenesten med fokus på potensielt samarbeid;

   2022-09-23.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2021-01-19.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2021-01-20.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2021-01-25.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2021-01-06.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   What characterizes the RN mentors’ experiences with engaging in a co-creative process target to develop an e-learning intervention to enhance mentorship practices of nursing students in nursing homes..

   Poster utstilling;

   2021-10-04 - .

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical placement.

   Pedagogisk uke;

   2021-04-20.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethining clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2021-08-23.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Internasjonalt nettverksmøte;

   2021-12-02.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2019-01-08.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2019-01-23.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Planleggingsmøte;

   2019-01-23.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Brekklund, Jannicke; Tran, Son Thanh; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Gonzalez, Marianne Thorsen; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Akerjordet, Kristin

   (2019)

   Gjør sykehjemmene attraktive!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2019)

   Kvalitet i klinisk studier i sykehjem. Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter. "QUALinCLINstud" (2018-2022).

   NSF's E-helsekonferanse 2019;

   2019-02-13 - 2019-02-14.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2019)

   Kvalitet i kliniske studier i sykehjem Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter «QUALinCLINstud» (2018-2022).

   Innovasjonskonferansen i Rogaland;

   2019-04-25.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clincal studies (QUALinCLINstud): Status & Progress.

   Advisory Board Meeting ;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Frøiland, Christina Tølbøl

   (2018)

   Presentasjon av PhD prosjekt:“Aiming for quality in supervision and assessment practices of nursing students in nursing home studies” .

   Fagmøte;

   2018-09-13.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2018-10-04.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Fagmøte;

   2018-10-08.

  • Frøiland, Christina Tølbøl

   (2018)

   Presentasjon av forskningsprosjekt og phd prosjekt. "Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies"..

   Bachelormøte;

   2018-10-30.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2018-11-06.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2018-11-28.

  • Hansen, Kai Victor; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2016)

   Porselen for alle - Økt matinntak blant personer med demens .

   Fagseminar;

   2016-08-24.

  • Testad, Ingelin; Meling, Målfrid; Vagle, Vigdis; Torsvik, Anne; Frøiland, Christina Tølbøl; Kajander, Martine; Gjestsen, Martha Therese

   (2016)

   Mestring og muligheter for personer med demens - 12-ukers kurs for personer med demens i tidlig fase.

   Tidsskriftet aldring og helse.

   ISSN 1890-4130.

   Volum 20.

   s.30-32.

  • Frøiland, Christina Tølbøl

   (2016)

   Måltidets betydning for ernæringsomsorgen hos personer med demens.

   Demensdagene;

   2016-12-06 - 2016-12-07.

  • Frøiland, Christina Tølbøl

   (2016)

   Gourmetmat i sykehjem.

  • Testad, Ingelin; Frøiland, Christina Tølbøl; Kajander, Martine; Gjestsen, Martha Therese; Anderson, Joel G.

   (2016)

   Nutritional Interventions for Persons with Early-Stage Dementia or Alzheimer's Disease: A Review.

   The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting;

   2016-11-16 - 2016-11-20.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Ravik, Monika; Gonzalez, Marianne; Frøiland, Christina Tølbøl; Ingrid, espegren dalsmo; Ekra, Else Mari Ruberg; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   DigiPrax.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   DigiViS- Digital veiledningsressurs i sykepleie.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway