Vibecke Lykke Olsen

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Division of Innovation and Society
Department of Communication and Public Affairs
AR Ø-319