Vibecke Lykke Olsen

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
AR Ø-319