Dawn Elise Mooney

Associate Professor

Museum of Archaeology
Department of Cultural Heritage
AM A-318

Bio

Dawn er en miljøarkeolog som har jobbet bl.a. i Storbritannia, Island, Canada og Norge, og har ekspertise i analyse av arkeologiske trevirke og planterester. Hun forsker på hvordan mennesker utnyttede planteressurser i fortida, og hvordan denne kunnskap kan brukes for å skape mer bevisst samhandling mellom mennesket og natur i nåtid og fremtid. Dawn leder NFR-prosjektet Marine resource gathering and infrastructure in the Norse North Atlantic (MARGAIN)  I tillegg er hun en av lederne i UiS programområde for forskning BEAM og EAA Community of Research on Wild Plant Resources.

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Husvegg, Jon Reinhardt; van de Lagemaat, Ester; Mooney, Dawn Elise

   (2024)

   Arkeologisk og naturvitenskaplig undersøkelse av røyser på Solbakk/Nag. Nag gnr.41, bnr.4 Strand K. Oppdragsrapport 2024/03.

  • Mooney, Dawn Elise; Guðmundsdóttir, Lísabet; Dahl, Barbro Irene; Roberts, Howell; Ramstad, Morten

   (2022)

   Expanding Horizons: Settlement Patterns and Outfield Land Use in the Norse North Atlantic.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-8436-005-8.

   Hefte 13.

  • Mansrud, Anja; van de Lagemaat, Ester; Mooney, Dawn Elise

   (2022)

   Arkeologisk undersøkelse av innlandslokalitet med spor etter kortvarig opphold og produksjon av klokkebegerspisser i seinneolitikum/bronsealder. Kydland, Gnr. 33/2, Gjesdal kommune. Oppdragsrapport 2022/21.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2022/21.

  • Mooney, Dawn Elise; Lechterbeck, Jutta

   (2022)

   Naturvitenskapelige analyser fra arkeologiske undersøkelser på The Whale, Andenes, ID 37658, Gnr. 41, Bnr. 1, 5, 37, Andøy kommune, Nordland fylke.

   Universitetet i Stavanger.

   Volum 2022.

   Hefte 31.

  • Dahl, Barbro Irene; Husvegg, Jon Reinhardt; Redmond, James Joseph; Mooney, Dawn Elise; Lechterbeck, Jutta

   (2021)

   Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser på Jåtta. Gnr. 16 bnr. 1544, 1546, 1547, 1584, Stavanger kommune, Rogaland..

   Hefte 2021/07.

  • Bjørdal, Even Andre Auflem; Lindell, Satu Helena; Mooney, Dawn Elise; Fredh, Erik Daniel

   (2021)

   Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser på Lomeland. Bosetningsspor fra eldre og yngre jernalder, dyrkingsspor fra yngre bronsealder og jernalder, og mulig veifar fra førreformatorisk tid. ID 221289, 221290 og 266804på Lomeland gnr. 12, bnr. 3 og 5, Gjesdal kommune, Rogaland..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2021/15.

  • van de Lagemaat, Ester; Mooney, Dawn Elise

   (2021)

   Arkeologisk undersøkelse på Nag, Strand Kommune. Oppdragsrapport 2021/10.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer; Ødegaard, Marie; Mooney, Dawn Elise; Lechterbeck, Jutta

   (2021)

   Undersøkelser av buestillinger, driftelege og steinstreng på Haraland IV, Gjesdal kommune..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer; Ødegaard, Marie; Mooney, Dawn Elise

   (2021)

   Undersøkelse av steinalderslokalitet fra mellommesolitikum og jernutvinneanlegg fra førromersk jernalder, Opstad, Kyllingstad, Gjesdal kommune..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hull, S; Mercer, D; Mooney, Dawn Elise

   (2021)

   Provincial Archaeology Office Annual Review 2020.

  • Fredh, Erik Daniel; Mooney, Dawn Elise

   (2020)

   Undersøkelse av dyrkingslag og steinbelte fra jernalder på Espeland, Gnr. 26, Bnr. 12, Sandnes kommune.

   Universitetet i Stavanger.

  • Dugstad, Sigrid Alræk; Rødsdalen, Solveig Sølna; Mooney, Dawn Elise

   (2020)

   Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser av to steinalderlokaliteter og strukturer fra bronse- og jernalder på Stutøy.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Volum 2020.

   Hefte 12.

  • Dahl, Barbro Irene; Mooney, Dawn Elise

   (2020)

   Arkeologisk undersøkelse av hus ved Forsand kirke. Gjøysa gnr. 40 bnr. 1, Forsand kommune (id. 95291).

   Hefte 2020/29.

  • Demuth, Volker; Mooney, Dawn Elise; Tjemsland, Anne Elise

   (2019)

   Arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor, rituelle anlegg og agrariske kulturminner. Gang og sykkelvei Skjerpe til Krossmoen; Helleland Gnr. 107, bnr. 3, 4 & 53; Eigersund kommune, Rogaland..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2.

  • Allott, Lucy; Mooney, Dawn Elise

   (2019)

   Charcoal. I: A View from the Edge: Archaeological investigation on the Manhood Peninsula, Selsey for the Medmerry Managed Realignment Scheme.

   ISBN 978-1-912331-05-5.

   s.397-409.

  • Bamforth, Michael; Mooney, Dawn Elise

   (2019)

   Waterlogged wood. I: A View from the Edge: Archaeological investigation on the Manhood Peninsula, Selsey for the Medmerry Managed Realignment Scheme.

   ISBN 978-1-912331-05-5.

   s.409-428.

  • Demuth, Volker; Mooney, Dawn Elise; Lechterbeck, Jutta

   (2019)

   Arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor fra eldre bronsealder, romertid og folkevandringstid på Mosterøy Gang og sykkelvei langs Mosterøyveien; Vodl Gnr. 49, bnr 3; Kåda Gnr. 51, bnr 2; Rennesøy kommune, Rogaland.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Fyllingen, Hilde; Lechterbeck, Jutta; Mooney, Dawn Elise

   (2019)

   Arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor og dyrkingslag fra eldre og yngre jernalder på Leigvam gnr. 13, Sandnes kommune, Rogaland.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Volum 2019.

   Hefte 16.

  • Meling, Trond; Lechterbeck, Jutta; Mooney, Dawn Elise

   (2018)

   Arkeologiske undersøkelser av landbruks- og bosetningsspor fra yngre bronsealder og førromersk jernalder på Varaberg (id 216503, id 216501, id 217017)..

   Volum 2018.

   Hefte 13.

  • Redmond, James Joseph; Mooney, Dawn Elise; Lechterbeck, Jutta

   (2018)

   Arkeologiska och naturvetenskapliga undersökningar av ett röse från eldre bronsålder (id 222338), Gudmestad gnr. 28, bnr. 3 i Hå kommune, Rogaland fylke.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

 • Formidling
  • Mooney, Dawn Elise; Martín-Seijo, María

   (2024)

   Community Overview – ARCHWILD: The EAA Community of Research on Wild Plant Resources.

   The European Archaeologist.

   ISSN 1022-0135.

   Volum 79.

   s.101-103.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2024)

   The MARGAIN Project, University of Stavanger, Norway.

   Association for Environmental Archaeology Newsletter.

   ISSN 1363-6553.

   Volum 162.

   s.3-4.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2023)

   Getting rid of the dead wood? Evidence for decay in charcoal assemblages from Norway.

   European Association of Archaeologists Annual Meeting;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2023)

   Nature's Bounty: The Role of Gathered Wild Resources in Past Subsistence.

   European Association of Archaeologists Annual Meeting;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2023)

   Getting rid of the dead wood? Evidence for decay in charcoal assemblages from Norway.

   Nordic Archaeobotany Group Meeting;

   2023-09-14 - 2023-09-16.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2023)

   Human-ocean interactions past, present and future: the MARGAIN project.

   Humans and Materiality guest seminar;

   2023-11-01 - .

  • Mooney, Dawn Elise

   (2023)

   Drivved er i ferd med å forsvinne fra kysten vår. Gjør det noe?.

   Forsker-standup;

   2023-09-28 - .

  • Mooney, Dawn Elise

   (2023)

   UiS får 10 millioner til forskning: – Dette skal åpne øynene for hva vi er i ferd med å tape.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2023)

   Human-Ocean Interactions Past, Present and Future: the MARGAIN project.

   Riss: Et arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 1503-7436.

   Volum 5.

   s.60-67.

  • Mooney, Dawn Elise; Pinta, Élie; Guðmundsdóttir, Lísabet

   (2022)

   Timber as a marine resource: the role of Arctic driftwood in the Medieval North Atlantic.

   From Forests to Heritage;

   2022-04-19 - 2022-04-21.

  • Mooney, Dawn Elise; Meier, Ines; Eysteinsson, Þröstur

   (2022)

   Iceland's Stranded Forest.

   Film screening and Q&A session;

   2022-11-19 - .

  • Mooney, Dawn Elise; Forbes, Véronique

   (2020)

   New Horizons at L'Anse aux Meadows: Recent fieldwork and future directions.

   Forskerforum;

   2020-11-10 - .

  • Mooney, Dawn Elise

   (2020)

   Ting og tang: Forkullete tangfragmenter fra forhistorien.

   Tirsdagsforedrag;

   2020-10-27 - .

  • Mooney, Dawn Elise; Andreasen, Rasmus; Guðmundsdóttir, Lísabet

   (2020)

   87Sr/86Sr analysis of charred barley from Iceland and western Norway: preliminary results.

   EAA Virtual Meeting 2020;

   2020-08-24 - 2020-08-30.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2019)

   Ting og tang - hva betyr forkullete tangfragmenter fra fortida?.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Volum 2019.

   Hefte 3.

   s.14-19.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2019)

   Imagined Forests: Woodlands and Wood Resources in Medieval Icelandic Literary, Documentary and Archaeological Sources.

   Society for American Archaeology 84th Annual Meeting;

   2019-04-10 - 2019-04-14.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2019)

   Arable Farming in Viking Age Iceland: New Perspectives.

   Expanding Horizons workshop;

   2019-04-25 - 2019-04-28.

  • Forbes, Véronique; Ledger, Paul; Tapper, Bryn; Wolfrum, Allan; Mooney, Dawn Elise

   (2019)

   New Horizons at L'Anse aux Meadows.

   New Horizons at L'Anse aux Meadows;

   2019-09-24 - .

  • Mooney, Dawn Elise; Martín Seijo, María

   (2019)

   EAA Community for the Archaeology of Wild Plants.

   The European Archaeologist.

   ISSN 1022-0135.

   Volum 2019.

   Hefte 60.

   s.8-9.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2018)

   Provenancing wood in the North Atlantic .

   Society for American Archaeology 83rd Annual Meeting;

   2018-04-14 - .

  • Mooney, Dawn Elise

   (2018)

   Establishing an island economy: cultivation practices in early Iceland.

   European Association of Archaeologists 24th Annual Meeting;

   2018-09-05 - 2018-09-08.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2018)

   Arable Farming in Viking Age Iceland: archaeobotanical evidence from Laekjargata 10-12, Reykjavík.

   Association for Environmental Archaeology 39th Annual Meeting;

   2018-11-29 - 2018-12-01.

  • Fredh, Erik Daniel; Mooney, Dawn Elise; Ida, Lundberg; Gil, Theo Bell

   (2018)

   Pollen and macrofossil composition in grave mounds, cultivation layers and settlement structures – a case study from southwestern Norway.

   24th European Association of Archaeologists Annual Meeting;

   2018-09-05 - 2018-09-08.

  • Fredh, Erik Daniel; Mooney, Dawn Elise; Lundberg, Ida

   (2018)

   A case study of botanical analyses from graves, postholes and cultivation layers in southwestern Norway.

   Nordic Archaeobotany Group meeting;

   2018-09-19 - .

  • Mooney, Dawn Elise

   (2017)

   Industry, craft or agriculture? Exploring the potential uses of seaweed in the Norse North Atlantic.

   European Association of Archaeologists Annual Meeting;

   2017-08-30 - 2017-09-02.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2017)

   Industry, craft or agriculture? Exploring the potential uses of seaweed in the Norse North Atlantic - the 'Director's Cut'.

   Nordic Archaeobotany Group Annual Meeting;

   2017-09-06 - 2017-09-07.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2016)

   Woodland conservation and control in Norse Iceland.

   8th World Archaeological Congress;

   2016-08-28 - 2016-09-02.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2016)

   Timber procurement and utilisation in Norse Iceland and Greenland.

   8th World Archaeological Congress;

   2016-08-28 - 2016-09-02.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2016)

   Driftwood in Icelandic literary, documentary and archaeological sources.

   Using Arctic driftwood at the interface of marine and terrestrial (paleo-) environmental research;

   2016-04-27 - 2016-04-30.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2016)

   Wood and woodlands in Icelandic literary, documentary and archaeological sources.

   3rd International St Magnus Conference;

   2016-04-14 - 2016-04-16.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2016)

   Transport for the living and the dead: an exploration of wood remains from Icelandic boat graves.

   Nýjar Rannsóknir í Íslenskri Fornleifafræði;

   2016-03-23 - .

  • Mooney, Dawn Elise

   (2015)

   Identifying driftwood in the medieval North Atlantic.

   European Association of Archaeologists Annual Meeting;

   2015-09-02 - 2015-09-05.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2015)

   Heat and Light: Fuelling the fires of early Iceland.

   Hugvísindaþing;

   2015-03-13 - 2015-03-14.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2015)

   Pillaging the Forests? Towards a better understanding of wood utilisation in Viking Age and Medieval Iceland.

   Nýjar Rannsóknir í Íslenskri Fornleifafræði;

   2015-01-28 - .

  • Mooney, Dawn Elise

   (2013)

   Evidence for Conservation and Exaggeration? Comparing Evidence for Icelandic Woodlands in Literary, Documentary and Archaeological Sources.

   Inscribing Environmental Memory in the Icelandic Sagas;

   2013-02-08 - 2013-02-09.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2012)

   Combs, casks and kitchenware: an archaeobotanical perspective on wooden artefacts from medieval Reykjavík.

   European Association of Archaeologists Annual Meeting;

   2012-08-30 - 2012-09-01.

  • Mooney, Dawn Elise

   (2012)

   Getting from A to 'Beyond': Telling the Story of Icelandic Boat Graves through Mineralised Wood Remains.

   George Pitt-Rivers Seminar Series;

   2012-05-11 - .

  • Mooney, Dawn Elise; Milek, Karen

   (2011)

   The Utilisation and Control of Wood Resources in Viking Age and Early Medieval Iceland.

   Society for Medieval Archaeology Student Colloquium;

   2011-10-28 - 2011-10-30.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway