Marit Alstveit

Associate Professor

Faculty of Health Sciences
Department of Public Health
KA A-132

Bio

Som førsteamanuensis og helsesykepleier er jeg primært knyttet til masterutdanning i helsesykepleie, og deltar i utvikling av studiet lokalt og nasjonalt, blant annet er jeg medlem av Rethos-gruppen oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for utarbeiding av retningslinjer for Helsesykepleierutdanningen. Min pågående forskning er knyttet til primærhelsetjenesten, dens tilbud til familien i barselstid og til familere som er immigranter. Jeg leder en gruppe nordiske forskere/undervisere innen helsesykepleie som har fokus på utdanning og studentutveksling, og er medlem av forsknings programområdet 'HevHelse', og forskernettverket 'Childbearing - the qualitative international research network' (www.uis.no/bfin). 

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Being pregnant and becoming a mother in light of employment: An interpretation of the perspectives of employed women and maternity care professionals.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-485-8.

  • Alstveit, Marit

   (2002)

   Helsefremmende arbeid som "det lille ekstra" :en kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre.

 • Formidling
  • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit

   (2018)

   Public Health Program at UIS and Norway- education and practice.

   International week in Health Care, Rehabilitation and Social Services;

   2018-03-15 - 2018-03-16.

  • Alstveit, Marit

   (2017)

   Enhancing Health Dialogues with Refugee Women, study protocol of HEALTHCOM.

   CHILDBEARING WOMEN AND FAMILIES IN A MULTICULTURAL EUROPE ;

   2017-09-14 - 2017-09-15.

  • Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit; Ødegård, Atle

   (2015)

   Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education.

   5th European Social Work Research Conference;

   2015-04-22 - 2015-04-26.

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde

   (2015)

   From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education.

   CU EXPO 2015, Citizen Solutions. Better World;

   2015-05-26 - 2015-05-29.

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne

   (2014)

   The role of managers in health- and social services in collaborative research with higher education.

   6th Living Knowledge Conference;

   2014-04-09 - 2014-04-11.

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne

   (2014)

   Lederes rolle i forskningssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdanning.

   NORDPRO - konferanse;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Alstveit, Marit

   (2013)

   Helseressurser og helsestrategier blant yrkesaktive kvinner i svangerskap og tidlig periode som mor.

   Kjønnsforskning NÅ!;

   2013-11-04 - 2013-11-05.

  • Alstveit, Marit

   (2013)

   Health resources and health strategies among employed women in Norway during pregnancy and early motherhood.

   Metasynthesis-Research Course in Advanced Qualitative Methods;

   2013-04-09 - 2013-04-11.

  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Health among employed women during pregnancy and early motherhood: a secondary analysis.

   Interpretative and reflective life-world methods in childbearing, maternal and neonatal care research;

   2012-12-03 - 2012-12-04.

  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Gravid, ikke syk.

  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Graviditet gav forståelse.

  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Barselstiden, hold kontakt med jobben - og forbered far.

  • Alstveit, Marit

   (2011)

   Mor eller medarbeider: førstegangsfødende slites mellom barn og jobb etter permisjonen.

   Arbeidsmiljø.

   ISSN 0800-2088.

   Volum 60.

   Hefte 5.

   s.40-41.

  • Alstveit, Marit

   (2011)

   På randen av forstrekkelse: erfaringer ved å være i jobb som gravid.

   Lansering av heftet Gravid medarbeider;

   2011-03-02.

  • Alstveit, Marit; Karlsen, Bjørg; Severinsson, Ingeborg Elisabeth

   (2011)

   Mor eller medarbeider.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg

   (2010)

   Mor trenger bekreftelse.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg

   (2010)

   Kvinner på randen av forstrekkelse.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Alstveit, Marit

   (2010)

   Mister kontakten med arbeidsgiver og gjør valg.

  • Alstveit, Marit

   (2010)

   Hva med jobben?.

  • Alstveit, Marit

   (2009)

   Analysing Norwegian first-time mothers' experiences while on maternity leave.

   PhD seminar;

   2009-04-15.

  • Alstveit, Marit

   (2009)

   Presentation and response of a review.

   PhD seminar;

   2009-09-16.

  • Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Berg, Agneta

   (2008)

   Women's reproductive health- exploring the identity of a female employee when she becomes a mother for the first time.

   The 5 th Nordic interdisciplinary Conf. on qualitative methods;

   2008-05-19 - 2008-05-20.

  • Alstveit, Marit

   (2008)

   Women's reproductive health, exploring the identity of a female employee when she becomes a mother for the first time.

   The 5 th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health;

   2008-05-19 - 2008-05-20.

  • Alstveit, Marit

   (2008)

   How can a workplace leader support the identity of a female employee when she becomes mother for the first time? Examination paper from the the PhD course; Management, Faculty of Social Sciences, UIS.

   Examination PhD course; Managment;

   2008-05-06.

  • Alstveit, Marit

   (2007)

   Women's reproductive health-exploring the identity of a female employee when she becomes a mother for the first time Presentation of plan for doctoral thesis.

   Bilateral research Japan and Norway; the relationship between postpartum depression, breastfeeding, DHA and seafood consumtions;

   2007-08-28 - 2007-09-03.

  • Alstveit, Marit

   (2006)

   Å være mor, forventninger og erfaringer.

   Det likestilte samfunn? Betydningen av kjønn i helse og velferd.;

   2006-06-08 - 2006-06-09.

  • Alstveit, Marit

   (2006)

   Å være mor for første gang, fra svangerskap til spedbarnstid.

   utenTitteltekst;

   2006-11-29.

  • Alstveit, Marit

   (2006)

   Å fortolke kvinners tanker og erfaringer i et hermeneutisk perspektiv Eksamen PhD kurs, Kvalitativ metode.

   Eksamenspresentasjon, PhD kurs kvalitativ metode, SV- fakultetet,;

   2006-02-17.

  • Alstveit, Marit

   (2005)

   Hva forstår helsesøster med begrepet helsefremmende arbeid?.

   Landsgruppe for Helsesøstre Jubileumskongress (-50 år);

   2005-05-25 - 2005-05-27.

  • Alstveit, Marit

   (2005)

   Hvordan kan Gadamers vitenskapsteori metodologisk bidra til å forstå den gravide og "nye" morens tanker og bekymringer, hva hun er opptatt av før fødsel og like etter fødsel.

   Eksamen i vitenskapsteori, essay presentasjon;

   2005-06-07.

  • Alstveit, Marit

   (2003)

   Helsefremmende arbeid, hva innebærer det? Helsesøstres menningsinnhold i dette begrepet.

   Konferansen "Velferdsstatens barndom og ungdom";

   2003-08-11 - 2003-08-13.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Alstveit, Marit

   (2008)

   How can a workplace leader support the identity of a female employee when she becomes mother for the first time?.

  • Alstveit, Marit

   (2006)

   Å fortolke kvinners tanker og erfaringer i et hermeneutisk perspektiv.

  • Alstveit, Marit

   (2005)

   Hvordan kan Gadamers vitenskapsteori metodologisk bidra til å forstå den gravide og den ¿nye¿ morens tanker og bekymringer ¿ hva hun er opptatt av før fødsel og like etter fødsel?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway