Hopp til hovedinnhold

Marit Alstveit

Førsteamanuensis

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-24172
Bio

Som førsteamanuensis og helsesykepleier er jeg primært knyttet til masterutdanning i helsesykepleie, og deltar i utvikling av studiet lokalt og nasjonalt, blant annet er jeg medlem av Rethos-gruppen oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for utarbeiding av retningslinjer for Helsesykepleierutdanningen. Min pågående forskning er knyttet til primærhelsetjenesten, dens tilbud til familien i barselstid og til familere som er immigranter. Jeg leder en gruppe nordiske forskere/undervisere innen helsesykepleie som har fokus på utdanning og studentutveksling, og er medlem av forsknings programområdet 'HevHelse', og forskernettverket 'Childbearing - the qualitative international research network' (www.uis.no/bfin). 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Alstveit, Marit; Lahti, Sari; Jònsdottir, Sigridur Sia; Egeland, Nina; Sørensen, Susanne Klit; Eklund, Anna Josse

   (2021)

   Public health nurse education in the Nordic countries.

   Public Health Nursing

   ISSN 0737-1209.

   Volum 39.

   Hefte 1.

   s.1-9.

   DOI: 10.1111/phn.13029

  • Høgmo, Bente Kristin; Bondas, Terese Elisabet; Alstveit, Marit

   (2021)

   Going blindly into the women’s world: a reflective lifeworld research study of fathers’ expectations of and experiences with municipal postnatal healthcare services.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1080/17482631.2021.1918887

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2017)

   Forskningssamarbeid mellom praksisfeltet og akademia - en utforskning av dette samspillets rolle i kunnskapsutvikling. I: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.

   Portal forlag

   ISBN 978-82-8314-112-2.

   s.149-167.

   DOI: 10.7557/14.4051

  • Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle

   (2016)

   The manager as innovator and equilibrist: a qualitative study of the experiences of Norwegian managers in health and welfare service taking part in research partnership with higher education.

   Nordisk tidsskrift for helseforskning

   ISSN 1504-3614.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   s.31-50.

   DOI: 10.7557/14.4051

  • Alstveit, Marit; Severinsson, Ingeborg Elisabeth; Karlsen, Bjørg

   (2015)

   Health Resources and Strategies among Employed Women in Norway during Pregnancy and Early Motherhood.

   Nursing Research and Practice

   ISSN 2090-1429.

   DOI: 10.1155/2015/705892

  • Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit

   (2012)

   Improving public health nursing: an example of community-based research in Norway.

   International Practice Development Journal

   ISSN 2046-9292.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   s.1-13.

  • Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg

   (2011)

   Maternity care professionals' perceptions of supporting employed women in Norway.

   Nursing and Health Sciences

   ISSN 1441-0745.

   Volum 13.

   Hefte 3.

   s.316-322.

   DOI: 10.1111/j.1442-2018.2011.00620.x

  • Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg

   (2011)

   Readjusting one’s life in the tension inherent in work and motherhood.

   Journal of Advanced Nursing

   ISSN 0309-2402.

   Volum 67.

   Hefte 10.

   s.2151-2160.

   DOI: 10.1111/j.1365-2648.2011.05660.x

  • Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg

   (2010)

   Obtaining confirmation through social relationships: Norwegian first-time mothers' experiences while on maternity leave.

   Nursing and Health Sciences

   ISSN 1441-0745.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   s.113-118.

   DOI: 10.1111/j.1442-2018.2009.00508.x

  • Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg

   (2010)

   Living on the Edge of Being Overstretched. A Norwegian Qualitative Study of Employed Pregnant Women.

   Health Care for Women International

   ISSN 0739-9332.

   Volum 31.

   Hefte 6.

   s.533-551.

   DOI: 10.1080/07399331003611459

 • Bøker og kapitler
  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Being pregnant and becoming a mother in light of employment: An interpretation of the perspectives of employed women and maternity care professionals.

   ISBN 978-82-7644-485-8.

  • Alstveit, Marit

   (2002)

   Helsefremmende arbeid som "det lille ekstra" :en kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre.

 • Formidling
  • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit

   (2018)

   Public Health Program at UIS and Norway- education and practice.

  • Alstveit, Marit

   (2017)

   Enhancing Health Dialogues with Refugee Women, study protocol of HEALTHCOM.

  • Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit; Ødegård, Atle

   (2015)

   Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education.

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde

   (2015)

   From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education.

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne

   (2014)

   Lederes rolle i forskningssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdanning.

  • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne

   (2014)

   The role of managers in health- and social services in collaborative research with higher education.

  • Alstveit, Marit

   (2013)

   Health resources and health strategies among employed women in Norway during pregnancy and early motherhood.

  • Alstveit, Marit

   (2013)

   Helseressurser og helsestrategier blant yrkesaktive kvinner i svangerskap og tidlig periode som mor.

  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Graviditet gav forståelse.

  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Barselstiden, hold kontakt med jobben - og forbered far.

  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Gravid, ikke syk.

  • Alstveit, Marit

   (2012)

   Health among employed women during pregnancy and early motherhood: a secondary analysis.

  • Alstveit, Marit; Karlsen, Bjørg; Severinsson, Ingeborg Elisabeth

   (2011)

   Mor eller medarbeider.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Alstveit, Marit

   (2011)

   Mor eller medarbeider: førstegangsfødende slites mellom barn og jobb etter permisjonen.

   Arbeidsmiljø

   ISSN 0800-2088.

   Volum 60.

   Hefte 5.

   s.40-41.

  • Alstveit, Marit

   (2011)

   På randen av forstrekkelse: erfaringer ved å være i jobb som gravid.

  • Alstveit, Marit

   (2010)

   Mister kontakten med arbeidsgiver og gjør valg.

  • Alstveit, Marit

   (2010)

   Hva med jobben?.

  • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg

   (2010)

   Mor trenger bekreftelse.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg

   (2010)

   Kvinner på randen av forstrekkelse.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Alstveit, Marit

   (2009)

   Presentation and response of a review.

  • Alstveit, Marit

   (2009)

   Analysing Norwegian first-time mothers' experiences while on maternity leave.

  • Alstveit, Marit

   (2008)

   How can a workplace leader support the identity of a female employee when she becomes mother for the first time? Examination paper from the the PhD course; Management, Faculty of Social Sciences, UIS.

  • Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Berg, Agneta

   (2008)

   Women's reproductive health- exploring the identity of a female employee when she becomes a mother for the first time.

  • Alstveit, Marit

   (2008)

   Women's reproductive health, exploring the identity of a female employee when she becomes a mother for the first time.

  • Alstveit, Marit

   (2007)

   Women's reproductive health-exploring the identity of a female employee when she becomes a mother for the first time Presentation of plan for doctoral thesis.

  • Alstveit, Marit

   (2006)

   Å være mor, forventninger og erfaringer.

  • Alstveit, Marit

   (2006)

   Å fortolke kvinners tanker og erfaringer i et hermeneutisk perspektiv Eksamen PhD kurs, Kvalitativ metode.

  • Alstveit, Marit

   (2006)

   Å være mor for første gang, fra svangerskap til spedbarnstid.

  • Alstveit, Marit

   (2005)

   Hvordan kan Gadamers vitenskapsteori metodologisk bidra til å forstå den gravide og "nye" morens tanker og bekymringer, hva hun er opptatt av før fødsel og like etter fødsel.

  • Alstveit, Marit

   (2005)

   Hva forstår helsesøster med begrepet helsefremmende arbeid?.

  • Alstveit, Marit

   (2003)

   Helsefremmende arbeid, hva innebærer det? Helsesøstres menningsinnhold i dette begrepet.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Alstveit, Marit

   (2008)

   How can a workplace leader support the identity of a female employee when she becomes mother for the first time?.

  • Alstveit, Marit

   (2006)

   Å fortolke kvinners tanker og erfaringer i et hermeneutisk perspektiv.

  • Alstveit, Marit

   (2005)

   Hvordan kan Gadamers vitenskapsteori metodologisk bidra til å forstå den gravide og den ¿nye¿ morens tanker og bekymringer ¿ hva hun er opptatt av før fødsel og like etter fødsel?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway