Marit Alstveit

Førsteamanuensis

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
KA A-132

Bio

Som førsteamanuensis og helsesykepleier er jeg primært knyttet til masterutdanning i helsesykepleie, og deltar i utvikling av studiet lokalt og nasjonalt, blant annet er jeg medlem av Rethos-gruppen oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for utarbeiding av retningslinjer for Helsesykepleierutdanningen. Min pågående forskning er knyttet til primærhelsetjenesten, dens tilbud til familien i barselstid og til familere som er immigranter. Jeg leder en gruppe nordiske forskere/undervisere innen helsesykepleie som har fokus på utdanning og studentutveksling, og er medlem av forsknings programområdet 'HevHelse', og forskernettverket 'Childbearing - the qualitative international research network' (www.uis.no/bfin). 

Publikasjoner