Thor Ole Gulsrud

Associate Professor

Kjell Arholms hus
Faculty of Health Sciences
Department of Quality and Health Technology
Follow me

Bio

Thor Ole Gulsrud er prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet (HV) ved Universitetet i Stavanger og førsteamanuensis i helseteknologi.

I perioden november 2018 - desember 2022 var Gulsrud avdelingsleder for Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved HV. Gulsrud har tidligere vært forskningssjef for Helseteknologi i NORCE (tidligere IRIS) og har også vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) ved UiS. 

Han har lang erfaring både fra medisinsk teknologi, medisinsk signal- og bildebehandling og olje & gass. Gulsrud har doktorgrad innenfor datamaskinbasert deteksjon av brystkreft og jobbet i den forbindelse tett med radiologer ved Stavanger universitetssjukehus. Han har vært forskningssjef for Boring og Brønn i SINTEF og har jobbet i forsknings- og utviklingsavdelingen i det amerikanske selskapet National Oilwell Varco.

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fernandez Quilez, Alvaro; Larsen, Steinar Valle; Goodwin, Morten; Gulsrud, Thor Ole; Kjosavik, Svein Reidar; Oppedal, Ketil

   (2021)

   Improving prostate whole gland segmentation in T2-weighted MRI with synthetically generated data. I: 2021 IEEE 18th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI).

   IEEE conference proceedings.

   ISBN 9781665412469.

   s.1915-1919.

   DOI: 10.1109/ISBI48211.2021.9433793

  • Oskal, Kay Raymond; Risdal, Martin; Janssen, Emiel; Undersrud, Erling Sandøy; Gulsrud, Thor Ole

   (2019)

   A U‑net based approach to epidermal tissue segmentation in whole slide histopathological images.

   SN Applied Sciences.

   ISSN 2523-3963.

   Volum 1.

   DOI: 10.1007/s42452-019-0694-y

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole

   (2007)

   Frame Texture Classification Method (FTCM) Applied on Mammograms for Detection of Abnormalities.

   International Journal of Signal Processing.

   ISSN 1304-4478.

   Volum 4.

   Hefte 2.

  • Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Fretheim, Karl Fredrik; Iversen, Barbro Furebotten; Eriksen, Liv

   (2007)

   A Computer Aided Detection (CAD) System for Microcalcifications in Mammograms - MammoScan muCaD.

   International Journal of Biomedical Sciences.

   ISSN 1306-1216.

   Volum 2.

   Hefte 3.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein

   (2006)

   VarMet - A Novel Method for Detection of Image Singularities. I: Proceedings of the WSEAS Conference : the 6th WSEAS International Conference on SIGNAL, SPEECH AND IMAGE PROCESSING (SSIP 06).

   World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).

   ISBN 960-8457-53-X.

  • Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole

   (2006)

   VarMet - A novel method for detection of image singularities with application to mammography.

   WSEAS Transactions on Signal Processing.

   ISSN 1790-5052.

   Volum 2.

   Hefte 9.

   s.1222-1228.

  • Engan, Kjersti; Lillo, Martin; Gulsrud, Thor Ole

   (2005)

   Compression of Digital Mammograms with Region-of-interest Coding Evaluated on a CAD System. I: Proceedings ogf SPIE, Medical Imaging 2005, Image Processing. Progress in Biomedical Optics and Imaging.

   SPIE - The International Society for Optics and Photonics.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein

   (2005)

   Feature extraction in digital mammograms based on optimal and morphological filtering. I: Medical Imaging 2005: Image Processing - Proceedings of SPIE Vol 5747.

   SPIE - The International Society for Optics and Photonics.

  • Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti

   (2005)

   Detection of circumscribed masses in mammograms using morphological segmentation. I: Medical Imaging 2005 - Image Processing.

   SPIE - The International Society for Optics and Photonics.

   s.902-913.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representation using learned dictionaries. I: Proceedings NORSIG 2005.

   Tapir Akademisk Forlag.

   s.35-40.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Hanstveit, T.

   (2005)

   Watershed segmentation of detected masser in digital mammograms. I: Proc. EMBC 2005.

   IEEE conference proceedings.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of lesions in mammograms using learned dictionaries and sparse representations.

   International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings.

   ISSN 1680-0737.

   Volum 11.

  • Tjøtta, Jarle; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skaland, Ivar; Janssen, E.A.M.; Baak, J.P.A.

   (2005)

   Automatic Counting and Classifying of Cell-Nuclei in a Tissue Section. I: Proceedings of NORSIG 2005.

   Tapir Akademisk Forlag.

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (2001)

   Optimal filter based detection of microcalcifications.

   IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

   ISSN 0018-9294.

   Volum 48.

   Hefte 11.

   s.1272-1281.

 • Bøker og kapitler
  • Gulsrud, Thor Ole

   (2001)

   Texture analysis of digital mammograms.

   ISBN 8276441386.

   Hefte 45.

 • Formidling
  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   Norway Pumps & Pipes: Update from the Land of the Midnight Sun.

   Pumps & Pipes 14 - 20|20 vision;

   2020-12-07.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   UiS får pengestøtte til satsing på ultralyd.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   På labben med Forskningsdagene.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   Fremtidens yrker: Helseteknolog.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2019)

   Kreativitet og lyst til å tenke nytt - Pumps & Pipes.

   Årsmøte i Tekna Privat;

   2019-01-10 - 2019-01-11.

  • Gulsrud, Thor Ole; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2019)

   Innovativ samskaping for framtidens helsevesen med simulering og e-læring.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Norway Pumps & Pipes – Cross-industry collaboration.

   3rd Joining Forces Seminar;

   2018-04-19 - 2018-04-20.

  • Gulsrud, Thor Ole; Vinningland, Jan Ludvig; Hiorth, Aksel; Larsen, Alf Inge; Bogale, Nigussie

   (2018)

   Vil bruke oljeteknologi - på hjertepasienter.

  • Oskal, Kay Raymond; Risdal, Martin; Gulsrud, Thor Ole; Janssen, Emiel

   (2018)

   A Deep Learning Approach to Semantic Segmentation of Epidermal Tissue in Whole Slide Histopathological Images.

   14th European Congress on Digital Pathology and the 5th Nordic Symposium on Digital Pathology;

   2018-05-29 - 2018-06-01.

  • Risdal, Martin; Gulsrud, Thor Ole; Janssen, Emiel

   (2018)

   Virtual staining simulator for computational pathology method development.

   14th European Congress on Digital Pathology and the 5th Nordic Symposium on Digital Pathology;

   2018-05-29 - 2018-06-01.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Milliardpotensiale i teknologioverføring.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Vanskelig å tenke nytt et gammelt sted.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Data science in oil & gas and medicine; similar challenges – different approaches.

   NorTex Data Integration Workshop;

   2018-08-30.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Kan oljeforskning bidra til bedre behandling av hjerte- og kreftsyke? .

   Forskningsdagene;

   2018-09-19.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Naboens verktøykasse tas nå i bruk.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gulsrud, Thor Ole; Jolma, Ingunn Westvik

   (2018)

   65 millioner mer til forskning på banebrytende teknologi.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Pumps & Pipes Norway.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Norway Pumps & Pipes as an innovation platform.

   Pumps & Pipes Norway 2018;

   2018-10-17 - 2018-10-18.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Brønn og blod - olje møter helse.

   Debatt - Arendalsuka;

   2018-08-14 - 2018-08-17.

  • Hiorth, Aksel; Bogale, Nigussie; Vinningland, Jan Ludvig; Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Vil bruke oljeteknologi – på hjertepasienter.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Opportunities for Technology and Innovation transfer across Oil & Gas and the Medical Sector.

   Norwegian American Chamber of Commerce - Lunch'n Learn;

   2018-12-04.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin.

   Fagdag 2017;

   2017-01-26.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Overføring av teknologi og kompetanse mellom petroleum og medisin.

   Bruk av olje-kompetansen i nye næringer;

   2017-02-07.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Norway Pumps & Pipes – transfer of technology between oil & gas and medicine.

   IDE-TechTalk;

   2017-02-17.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin.

   InOILvation;

   2017-02-23.

  • Seglsten, Per Helge; Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   I løpet av ett år fant de åtte konkrete eksemper på hvordan oljeteknologi kan løse problemer i helsesektoren.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Medisin og olje; liknende utfordringer - forskjellige tilnærminger.

   Forsker Standup på Kåkå;

   2017-09-26.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Innovasjon på tvers av sektorer.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Technology Transfer: Driver for Innovation and Value Creation.

   Lunch’n Learn;

   2017-12-05.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   Pumps & Pipes – en plattform for teknologiutveksling mellom industrier .

   NFA Helse og Medisinsk Teknologi;

   2016-04-13 - 2016-04-14.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   Pumps & Pipes; Similar challenges – different approaches.

   ONS 2016;

   2016-08-29 - 2016-09-01.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   Norway Pumps & Pipes – The story so far.

   Pumps & Pipes 10;

   2016-12-05.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   From increased oil recovery to increased heart recovery: Computer models for non-invasive diagnostics.

   Oslo Innovation Week;

   2016-10-17 - 2016-10-21.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   Workshop – Autonome Systemer for Overvåking av Tilstand og Avvik.

   GCE Subsea Workshop ;

   2016-09-20.

  • Sui, Dan; Gulsrud, Thor Ole; Kristoffersen, Espen

   (2012)

   SPE 149906 - Advanced PreDrill Simulations for Safer and More Cost-effective Drilling.

   IADC/SPE Drilling Conference and Exhibition;

   2012-03-06 - 2012-03-08.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2012)

   Advanced simulation capabilities within drilling an well.

   SPE Stavanger Section Member Meeting,;

   2012-02-15.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2011)

   Research & Development in SINTEF- drilling technology for the future.

   Offshore Technology Days;

   2011-10-19 - 2011-10-20.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein

   (2006)

   VarMet - A Novel Method for Detection of Image Singularities.

   The 6th WSEAS International Conference on Signal Speech and Image Processing 2006 (SSIP'06);

   2006-09-22 - 2006-09-24.

  • Engan, Kjersti; Lillo, Martin; Gulsrud, Thor Ole

   (2005)

   Compression of Digital Mammograms with Region-of-interest Coding Evaluated on a CAD System.

   SPIE International Symposium, Medical Imaging 2005;

   2005-02-12 - 2005-02-17.

  • Tjøtta, Jarle; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skaland, Ivar; Janssen, E.A.M.; Baak, J.P.A.

   (2005)

   Automatic Counting and Classifying of Cell-Nuclei in a Tissue Section.

   NORSIG 2005, Norsk symposium i Signalbehandling;

   2005-09-22 - 2005-09-24.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein

   (2005)

   Feature extraction in digital mammograms based on optimal and morphological filtering.

   SPIE International Symposium Medical Imaging 2005 - Image Processing;

   2005-02-12 - 2005-02-17.

  • Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti

   (2005)

   Detection of circumscribed masses in mammograms using morphological segmentation.

   Medical Imaging 2005 - Image Processing;

   2005-02-13 - 2005-02-17.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representations using learned dictionaries.

   Norsig-2005 Norsk symposium i signalbehandling;

   2005-09-22 - 2005-09-24.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of lesions in mammograms using learned dictionaries and sparse representations.

   3rd European Medical & Biological Engineering Conference IFMBE European Conference on Biomedical Engineering;

   2005-11-20 - 2005-11-25.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Texture Classification Using Sparse Representations by Learned Compound Dictionaries.

   Spars'05 Signal Processing with Adaptive Sparse Structured Representations;

   2005-11-16 - 2005-11-18.

  • Engan, Kjersti; Fretheim, Karl Fredrik; Gulsrud, Thor Ole

   (2004)

   Compression of Digital Mammograms without Interfering with a System for Automatic Detection of Microcalcifications - MammoScan uCaD.

   NOBIM 2004;

   2004-05-27.

  • Høimyr, Hjørdis; Drengstig, Tormod; Gulsrud, Thor Ole

   (2003)

   Image processing in lobster farming - Classification of juvelnile lobsters.

   Norsig 2003;

   2003-10-02 - 2003-10-04.

  • Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Josefsen, Kai Ruben

   (2003)

   Watermarking of digital mammograms without interfering with automatic detection of microcalcifications.

   IEEE International Conference on Image Processing, ICIP-2003;

   2003-09-14 - 2003-09-17.

  • Richardsen, Stine Kjersti; Gulsrud, Thor Ole

   (2003)

   Mapping of geological objects from seismic data.

   Norsk Symposium i Signalbehandlnig, NORSIG-2003;

   2003-10-02 - 2003-10-04.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2002)

   Optimal texture feature extraction in digital mammograms.

   6th International Workshop on Digital Mammography;

   2002-06-22 - 2002-06-25.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2002)

   Norsk dataprogram oppdager brystkreft.

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (2001)

   Detection of clustered microcalcifications in compressed mammograms.

   12th Scandinavian Conference on Image Analysis;

   2001-06-11 - 2001-06-14.

  • Gulsrud, Thor Ole; Mestad, Einar

   (2001)

   Preprocessing techniques for improved segmentation of clustered microcalcifications in digital mammograms.

   Norwegian Signal Processing Symposium 2001;

   2001-10-18 - 2001-10-20.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2001)

   Analysis of mammographic microcalcifications using a computationally efficient filter bank.

   International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2001;

   2001-05-07 - 2001-05-11.

  • Ødegård, Jan Erik; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Rettedal, Arne

   (2001)

   Redesign of introductory course in electrical and computer engineering at Stavanger University College.

   International Conference on Engineering Education 2001;

   2001-08-06 - 2001-08-10.

  • Ødegård, Jan Erik; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Rettedal, Arne

   (2001)

   Redesign of introductory course in electrical and computer engineering at Stavanger University College.

   International Conference on Engineering Education 2001;

   2001-08-06 - 2001-08-10.

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (2000)

   Optimal filter for detection of clustered microcalcifications.

   15th International Conference on Pattern Recognition;

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (2000)

   Optimal filter for texture feature extraction in digital mammograms.

   NOBIM konferansen 2000;

  • Gulsrud, Thor Ole

   (1999)

   Automated detection of clusters of microcalcifications using a multichannel filtering approach.

   In International Symposium on Digital Signal Processing;

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (1999)

   Application of quadrature mirror filter bank in combination with cooccurrence matrices for classification of texture images.

   NOBIUM-konferansen-94;

  • Gulsrud, Thor Ole; Kjøde, Sissel

   (1999)

   Optimal filter for detection of stellate lesions and circumscribed masses in mammograms.

   SPIE's Visual Communications and Image Processing 1996.;

  • Gulsrud, Thor Ole; Gabrielsen, Stein-Ole

   (1999)

   Classification of microcalcifications using a multichannel filtering approach.

   utenTitteltekst;

  • Gulsrud, Thor Ole; Løland, Eirik

   (1999)

   Multichannel filtering for texture feature extraction in digital mammograms.

   utenTitteltekst;

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (1999)

   Image texture classification using Quadrature Mirror Filter bank in combination with Co-occurrence matrices.

   utenTitteltekst;

  • Husøy, John Håkon; Randen, Trygve; Gulsrud, Thor Ole

   (1993)

   Image texture classification with digital filter banks and transforms.

   SPIE International symposium on optical instrumentation and applied science: Applications of Digital Image Processing XVI;

   1993-07-14 - 1993-07-16.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   Norway Pumps & Pipes 2020.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representation using learned dictionaries.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway