Hopp til hovedinnhold

Thor Ole Gulsrud

Avdelingsleder

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Follow me
Bio

Thor Ole Gulsrud er leder for Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Gulsrud har tidligere vært forskningssjef for Helseteknologi i NORCE (tidligere IRIS) og er prosjektleder for Norway Pumps & Pipes (www.pumpsandpipes.no). Gulsrud har tidligere vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) ved UiS.  Han har lang erfaring både fra medisinsk teknologi, medisinsk signal- og bildebehandling og olje & gass. Gulsrud har doktorgrad innenfor datamaskinbasert deteksjon av brystkreft og jobbet i den forbindelse tett med radiologer ved SUS. Han har vært forskningssjef for Boring og Brønn i SINTEF og har jobbet i forsknings- og utviklingsavdelingen i det amerikanske selskapet National Oilwell Varco.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fernandez Quilez, Alvaro; Larsen, Steinar Valle; Goodwin, Morten; Gulsrud, Thor Ole; Kjosavik, Svein Reidar; Oppedal, Ketil

   (2021)

   Improving prostate whole gland segmentation in T2-weighted MRI with synthetically generated data. I: 2021 IEEE 18th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI).

   IEEE conference proceedings

   ISBN 9781665412469.

   s.1915-1919.

   DOI: 10.1109/ISBI48211.2021.9433793

  • Oskal, Kay Raymond; Risdal, Martin; Janssen, Emiel; Undersrud, Erling Sandøy; Gulsrud, Thor Ole

   (2019)

   A U‑net based approach to epidermal tissue segmentation in whole slide histopathological images.

   SN Applied Sciences

   ISSN 2523-3963.

   Volum 1.

   DOI: 10.1007/s42452-019-0694-y

  • Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Fretheim, Karl Fredrik; Iversen, Barbro Furebotten; Eriksen, Liv

   (2007)

   A Computer Aided Detection (CAD) System for Microcalcifications in Mammograms - MammoScan muCaD.

   International Journal of Biomedical Sciences

   ISSN 1306-1216.

   Volum 2.

   Hefte 3.

  • Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole

   (2007)

   Frame Texture Classification Method (FTCM) Applied on Mammograms for Detection of Abnormalities.

   International Journal of Signal Processing

   ISSN 1304-4478.

   Volum 4.

   Hefte 2.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein

   (2006)

   VarMet - A Novel Method for Detection of Image Singularities. I: Proceedings of the 6th WSEAS Int. Conf. on Signal, Speech and Image Processing (SSIP'06).

  • Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole

   (2006)

   VarMet - A novel method for detection of image singularities with application to mammography.

   WSEAS Transactions on Signal Processing

   ISSN 1790-5052.

   Volum 2.

   Hefte 9.

   s.1222-1228.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein

   (2005)

   Feature extraction in digital mammograms based on optimal and morphological filtering. I: Medical Imaging 2005: Image Processing - Proceedings of SPIE Vol 5747.

   SPIE - The International Society for Optics and Photonics

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of lesions in mammograms using learned dictionaries and sparse representations.

   International Federation for Medical and Biological Engineering Proceedings

   ISSN 1680-0737.

   Volum 11.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Hanstveit, T.

   (2005)

   Watershed segmentation of detected masser in digital mammograms. I: Proc. EMBC 2005.

   IEEE conference proceedings

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representation using learned dictionaries. I: Proceedings NORSIG 2005.

   Tapir Akademisk Forlag

   s.35-40.

  • Tjøtta, Jarle; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skaland, Ivar; Janssen, E.A.M.; Baak, J.P.A.

   (2005)

   Automatic Counting and Classifying of Cell-Nuclei in a Tissue Section. I: Proceedings of NORSIG 2005.

   Tapir Akademisk Forlag

  • Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti

   (2005)

   Detection of circumscribed masses in mammograms using morphological segmentation. I: Medical Imaging 2005 - Image Processing.

   SPIE - The International Society for Optics and Photonics

   s.902-913.

  • Engan, Kjersti; Lillo, Martin; Gulsrud, Thor Ole

   (2005)

   Compression of Digital Mammograms with Region-of-interest Coding Evaluated on a CAD System. I: Proceedings ogf SPIE, Medical Imaging 2005, Image Processing. Progress in Biomedical Optics and Imaging.

   SPIE - The International Society for Optics and Photonics

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (2001)

   Optimal filter based detection of microcalcifications.

   IEEE Transactions on Biomedical Engineering

   ISSN 0018-9294.

   Volum 48.

   Hefte 11.

   s.1272-1281.

 • Bøker og kapitler
  • Gulsrud, Thor Ole

   (2001)

   Texture analysis of digital mammograms.

   ISBN 8276441386.

 • Formidling
  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   Fremtidens yrker: Helseteknolog.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   UiS får pengestøtte til satsing på ultralyd.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   På labben med Forskningsdagene.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   Norway Pumps & Pipes: Update from the Land of the Midnight Sun.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2019)

   Kreativitet og lyst til å tenke nytt - Pumps & Pipes.

  • Gulsrud, Thor Ole; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2019)

   Innovativ samskaping for framtidens helsevesen med simulering og e-læring.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Kan oljeforskning bidra til bedre behandling av hjerte- og kreftsyke? .

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Brønn og blod - olje møter helse.

  • Hiorth, Aksel; Bogale, Nigussie; Vinningland, Jan Ludvig; Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Vil bruke oljeteknologi – på hjertepasienter.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Norway Pumps & Pipes as an innovation platform.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Data science in oil & gas and medicine; similar challenges – different approaches.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Vanskelig å tenke nytt et gammelt sted.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Opportunities for Technology and Innovation transfer across Oil & Gas and the Medical Sector.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Milliardpotensiale i teknologioverføring.

  • Gulsrud, Thor Ole; Vinningland, Jan Ludvig; Hiorth, Aksel; Larsen, Alf Inge; Bogale, Nigussie

   (2018)

   Vil bruke oljeteknologi - på hjertepasienter.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Norway Pumps & Pipes – Cross-industry collaboration.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Pumps & Pipes Norway.

  • Gulsrud, Thor Ole; Jolma, Ingunn Westvik

   (2018)

   65 millioner mer til forskning på banebrytende teknologi.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2018)

   Naboens verktøykasse tas nå i bruk.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Oskal, Kay Raymond; Risdal, Martin; Gulsrud, Thor Ole; Janssen, Emiel

   (2018)

   A Deep Learning Approach to Semantic Segmentation of Epidermal Tissue in Whole Slide Histopathological Images.

  • Risdal, Martin; Gulsrud, Thor Ole; Janssen, Emiel

   (2018)

   Virtual staining simulator for computational pathology method development.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Norway Pumps & Pipes – transfer of technology between oil & gas and medicine.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Overføring av teknologi og kompetanse mellom petroleum og medisin.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Medisin og olje; liknende utfordringer - forskjellige tilnærminger.

  • Seglsten, Per Helge; Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   I løpet av ett år fant de åtte konkrete eksemper på hvordan oljeteknologi kan løse problemer i helsesektoren.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Technology Transfer: Driver for Innovation and Value Creation.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Norway Pumps & Pipes – teknologioverføring mellom olje & gass og medisin.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2017)

   Innovasjon på tvers av sektorer.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   Pumps & Pipes; Similar challenges – different approaches.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   Workshop – Autonome Systemer for Overvåking av Tilstand og Avvik.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   Norway Pumps & Pipes – The story so far.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   Pumps & Pipes – en plattform for teknologiutveksling mellom industrier .

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2016)

   From increased oil recovery to increased heart recovery: Computer models for non-invasive diagnostics.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2012)

   Advanced simulation capabilities within drilling an well.

  • Sui, Dan; Gulsrud, Thor Ole; Kristoffersen, Espen

   (2012)

   SPE 149906 - Advanced PreDrill Simulations for Safer and More Cost-effective Drilling.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2011)

   Research & Development in SINTEF- drilling technology for the future.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein

   (2006)

   VarMet - A Novel Method for Detection of Image Singularities.

  • Herredsvela, Jostein; Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti

   (2005)

   Detection of circumscribed masses in mammograms using morphological segmentation.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representations using learned dictionaries.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of lesions in mammograms using learned dictionaries and sparse representations.

  • Engan, Kjersti; Lillo, Martin; Gulsrud, Thor Ole

   (2005)

   Compression of Digital Mammograms with Region-of-interest Coding Evaluated on a CAD System.

  • Gulsrud, Thor Ole; Engan, Kjersti; Herredsvela, Jostein

   (2005)

   Feature extraction in digital mammograms based on optimal and morphological filtering.

  • Tjøtta, Jarle; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skaland, Ivar; Janssen, E.A.M.; Baak, J.P.A.

   (2005)

   Automatic Counting and Classifying of Cell-Nuclei in a Tissue Section.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Texture Classification Using Sparse Representations by Learned Compound Dictionaries.

  • Engan, Kjersti; Fretheim, Karl Fredrik; Gulsrud, Thor Ole

   (2004)

   Compression of Digital Mammograms without Interfering with a System for Automatic Detection of Microcalcifications - MammoScan uCaD.

  • Richardsen, Stine Kjersti; Gulsrud, Thor Ole

   (2003)

   Mapping of geological objects from seismic data.

  • Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Josefsen, Kai Ruben

   (2003)

   Watermarking of digital mammograms without interfering with automatic detection of microcalcifications.

  • Høimyr, Hjørdis; Drengstig, Tormod; Gulsrud, Thor Ole

   (2003)

   Image processing in lobster farming - Classification of juvelnile lobsters.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2002)

   Norsk dataprogram oppdager brystkreft.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2002)

   Optimal texture feature extraction in digital mammograms.

  • Ødegård, Jan Erik; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Rettedal, Arne

   (2001)

   Redesign of introductory course in electrical and computer engineering at Stavanger University College.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (2001)

   Analysis of mammographic microcalcifications using a computationally efficient filter bank.

  • Gulsrud, Thor Ole; Mestad, Einar

   (2001)

   Preprocessing techniques for improved segmentation of clustered microcalcifications in digital mammograms.

  • Ødegård, Jan Erik; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Rettedal, Arne

   (2001)

   Redesign of introductory course in electrical and computer engineering at Stavanger University College.

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (2001)

   Detection of clustered microcalcifications in compressed mammograms.

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (2000)

   Optimal filter for detection of clustered microcalcifications.

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (2000)

   Optimal filter for texture feature extraction in digital mammograms.

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (1999)

   Image texture classification using Quadrature Mirror Filter bank in combination with Co-occurrence matrices.

  • Gulsrud, Thor Ole; Gabrielsen, Stein-Ole

   (1999)

   Classification of microcalcifications using a multichannel filtering approach.

  • Gulsrud, Thor Ole; Løland, Eirik

   (1999)

   Multichannel filtering for texture feature extraction in digital mammograms.

  • Gulsrud, Thor Ole; Kjøde, Sissel

   (1999)

   Optimal filter for detection of stellate lesions and circumscribed masses in mammograms.

  • Gulsrud, Thor Ole

   (1999)

   Automated detection of clusters of microcalcifications using a multichannel filtering approach.

  • Gulsrud, Thor Ole; Husøy, John Håkon

   (1999)

   Application of quadrature mirror filter bank in combination with cooccurrence matrices for classification of texture images.

  • Husøy, John Håkon; Randen, Trygve; Gulsrud, Thor Ole

   (1993)

   Image texture classification with digital filter banks and transforms.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Gulsrud, Thor Ole

   (2020)

   Norway Pumps & Pipes 2020.

  • Herredsvela, Jostein; Engan, Kjersti; Gulsrud, Thor Ole; Skretting, Karl

   (2005)

   Detection of masses in mammograms by watershed segmentation and sparse representation using learned dictionaries.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway