Kjersti Stormark Rabanal

Associate Professor

Faculty of Health Sciences
Department of Public Health
OD B-2477

Bio

Jeg forsker på hjerte- og karsykdom blant innvandrere i Norge ved hjelp av registerdata og nasjonale helseundersøkelser.

Publications