Kjersti Stormark Rabanal

Førsteamanuensis i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2477

Bio

Jeg forsker på hjerte- og karsykdom blant innvandrere i Norge ved hjelp av registerdata og nasjonale helseundersøkelser.

Publikasjoner