Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Lie, Silje Stangeland

   (2018)

   An eHealth intervention based on the Guided Self-determination program for adults With type 2 diabetes in general practice.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-795-8.

  • Kvinge, Lars M.; Tangeraas, Aslaug; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2014)

   Gruppebasert læring- og mestringstiltak for personar med type 2 diabetes- Evalueringsrapport.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2011)

   Motivation for Self-management Among Adults with Type 2 Diabetes.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-454-4.

  • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin

   (2009)

   Conflicts between personal self-regulationg goals and life values among adults with type 2 diabetes. I: IDF 2009; 20th world diabetes congress, Montreal 18 - 22 october.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2002)

   Omsorgssamarbeidets tvetydighet i hjemmesykepleien.

   Universitetet i Oslo.

 • Formidling
  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2024)

   Masterstudenter i Stavanger: – Litt redd for å bli tatt for noe jeg har gjort ved et uhell.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2024)

   Jærradioen på UiS.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2024)

   Sykepleierutdanningen ved UiS Fremtidens sykepleierutdanning - en felles utfordring.

   Fremtiden sykepleierutdanning - en felles utfordring;

   2024-02-19.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2024)

   Lite fremtidsrettet profesjonsmelding.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?.

   Sykepleien.no.

  • Kristoffersen, Margareth; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Friberg, Febe

   (2023)

   Doktorgradsstudenter sliter med å oppnå forskerkompetanse .

   Forskersonen.no.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling.

   Sykepleien.no.

  • Vadla, May Sissel; Mduma, Estomih; Kvaløy, Jan Terje; Mdoe, Paschal Francis; Hhando, Barikiel; Sarangu, Sabrina; Michael, Paskalina; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Ersdal, Hege Langli

   (2023)

   Increase in Newborns Ventilated Within the Golden Minute following Continuous Quality Improvement.

   Pediatric Academic Societies (PAS) Annual Meeting;

   2023-04-27 - 2023-05-01.

  • Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2023)

   Den kostbare søkaren som ikkje nyttar studieplassen.

   Khrono.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Søreide, Eldar

   (2023)

   Rekruttering til sykepleier­yrket – betydningen av de gode historiene kan ikke over­vurderes.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2022)

   Sjukepleierutdanninga i Ryfylke.

  • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2022)

   Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten strekker seg etter gode for egen del, som gjør at de fortsetter i yrket.

   Helsesykepleierkongressen 2022;

   2022-09-13 - 2022-09-15.

  • Heggdal, Kristin; Stepanian, Natalie; Hamilton Larsen, Marie; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Mendelsohn, Joshua

   (2022)

   Health Care Professional`s experience of engaging in The Bodyknowledging Program..

   39th Annual International Human Science Research Conference;

   2022-06-12 - 2022-06-16.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2022)

   Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen.

   Sykepleien.no.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2022)

   Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten .

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

   Volum 16.

  • Kolltveit, Beate-Christin Hope; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Haugstvedt, Anne; Igland, Jannicke; Richards, David A; Graue, Marit

   (2022)

   Team-based Guided Self-Determination follow-up among people at risk of developing Type 2 diabetes or with manifest disease in four general practices in Vestland and Viken..

   Nasjonalt diabetessymposium;

   2022-04-21 - 2022-04-22.

  • Kolltveit, Beate-Christin Hope; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Thorne, Sally; Lomborg, Kirsten Elisabeth; Graue, Marit

   (2022)

   Interdisciplinary follow-up program for adults at risk or with manifest type 2 diabetes. .

   International Diabetes Federation;

   2022-12-05 - 2022-12-08.

  • Vadla, May Sissel; Mdoe, Paschal Francis; Moshiro, Robert; Haug, Ingunn Anda; Gomo, Øystein; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Ersdal, Hege Langli

   (2022)

   9000 simulation-based skill-trainings in neonatal resuscitation facilitated by local motivators; a 2-year observational study .

   2022 Annual Meeting of SESAM;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2020)

   Kvoterer inn menn til helsesykepleiestudiet.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Mæland, Leni

   (2019)

   Studenter og psykisk helse.

  • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2019)

   Nurses' reflections on self-realization in the daily performance of their profession.

   Qualitative Health Research Conferense;

   2019-10-25 - 2019-10-29.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Navarro-Illana, Esther; Wharrad, Heather; Hvidsten, Venche; Løkken, Atle; Windle, Richard; Whittingham, Katharine; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2018)

   What can be learned about the translation and adaption process from Norwegian interactive e-learning materiales in nursing education implementation into Spanish and English language.

   INTED 12th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 5-7 March, 2018. ISBN: 978-84-697-9480-7 / ISSN: 2340-1079 doi: 10.21125/inted.2018 Publisher: IATED;

   2018-03-05 - 2018-03-07.

  • Narayanasamy, Melanie; Navarro-Illana, Esther; Whittingham, Katharine; Løkken, Atle; Hvidsten, Venche; Windle, Richard; Oftedal, Bjørg Frøysland; Wharrad, Heather; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2018)

   EVALUATING EFFECTIVENESS OF E-RESOURCES RE-PURPOSED FOR EUROPEAN NURSING CURRICULA.

   INTED;

   2018-03-05 - 2018-03-07.

  • Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag

   (2018)

   Using the Outcome Rating Scale to study the outcomes of a person-focused and strengths-based intervention among people with chronic illness..

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2018-06-13 - 2018-06-15.

  • Akerjordet, Kristin; Hagland, Hanne Røland; Aas, Randi Wågø; Viksveen, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland; Laugaland, Kristin Alstveit; Wiig, Siri

   (2018)

   How to Educate Young People to work With Public Health and Better Aging.

   Nordic Edge Expo;

   2018-09-26.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2018)

   Digital helse utfordrer utdanningene?.

   Workshop i prosjektutvikling;

   2018-10-30.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit; Vibeke, Zoffmann; Karlsen, Bjørg; Kristoffersen, Margareth

   (2017)

   Diabetes eHealth Intervention may disrupt the patterns of nurse-patient communication in the primary care.

   FEND ;

   2017-09-08 - 2017-09-09.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2017)

   How Guided self-determination in digital formats may disrupt the patterns of nurse-patient communication.

   Skandinavisk forskningsnettverk;

   2017-09-17 - 2017-09-18.

  • Dombestein, Heidi; Norheim, Anne; Humerfelt, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2017)

   Filial Motivation and Staying Power in the Caregiver Role when Parents with Dementia Live at Home.

   7th International Carers Conference;

   2017-10-04 - 2017-10-06.

  • Urstad, Kristin Hjorthaug; Santiago, Almar; Navarro-Illana, Esther; Oftedal, Bjørg Frøysland; Windle, Richard; Løkken, Atle; Hvidsten, Venche; Whittingham, Katharine; Sancho Pelluz, Javier; Navarro-Illana, Pedro; Taylor, Mike; Narayanasamy, Melanie; Wharrad, Heather

   (2017)

   DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE MOBILE E-LEARNING APPS FOR EUROPEAN NURSING EDUCATION (DIMEANE) – A TRANSNATIONAL PROJECT. EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Educ10.21125/edulearn.2017.1219.

   Foredrag;

   2017-07-03 - 2017-07-05.

  • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2016)

   Dropout from internet counselling – a qualitative study .

   The 9th Diabetes Nursing Research PhD and Postdoc Conference;

   2016-05-09 - 2016-05-10.

  • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2016)

   Web-based Counselling For Adults With Type 2 Diabetes - The “Drop-outs” Experiences .

   Diabetesforbundets forskningskonferanse;

   2016-04-27 - 2016-04-29.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Zoffmann, Vibeke; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Hörnsten, Åsa; Graue, Marit

   (2016)

   Erfaringer med å lære og å praktisere personsentrert veiledning i primærhelsetjenesten. En kvalitativ studie.

   Sykepleiekongress 2016;

   2016-09-27 - 2016-09-28.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg

   (2016)

   E-konsultasjoner i allmennpraksis for personer med type 2 diabetes.

   Bestpractice : dialog mellom leger.

   Hefte 6.

   s.10-12.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2015)

   Hvordan utforme mixed methods design.

   Mixed methods seminar;

   2015-01-15.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Graue, Marit; Hope Kolltveit, Beate-Christin; Zoffmann, Vibeke

   (2015)

   Exploring the process of learning and pratcicing the Guided Self-determination programme.

   The 8the Diabetes Nursing Research PhD and Postdoc Conference;

   2015-04-27 - 2015-04-28.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Stangeland Lie, Silje; Karlsen, Bjørg

   (2015)

   Nettbasert veiledning for personer med type 2 diabetes i allmennpraksis.

   NSF LOKALEN. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland.

   ISSN 0809-8190.

   Volum 32.

   Hefte 2.

   s.11-11.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2015)

   Nurses receive training i Guided Self-determination.

  • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2015)

   Development and testing of an internet-based guided self-determination programme to promote self-management for adults with type 2 diabetes - Feasibility testing of the internet-based guided self-determination programme .

   The 8th Nordic Diabetes Nursing Research PhD and Postdoc Conference ;

   2015-04-27 - 2015-04-28.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Urstad, Kristin Hjorthaug; Foss, Brynjar

   (2015)

   Blended versus Traditional on-campus learning; Differences in learning outcomes?.

   The Third Nordic Forum For Nurse Educators;

   2015-10-12 - 2015-10-14.

  • Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2015)

   E-compendiums - a blended learning tool for student nurses improved learning.

   The third Nordic Forum for Nurse Educators;

   2015-10-12 - 2015-10-14.

  • Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2015)

   THE PILLPLAY: A DIGITAL GAME TO IMPROVE STUDENT NURSES MEDICATION CALCULATION SKILLS .

   The third Nordic Forum for Nurse Educators;

   2015-10-12 - 2015-10-14.

  • Kvinge, Lars M.; Tangeraas, Aslaug; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2015)

   Gruppabasert trening- og mestringskurs for personar med type 2 diabetes.

   Den nasjonal mestringskonferansen 2015;

   2015-11-18 - 2015-11-20.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Zoffmann, Vibeke; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit

   (2015)

   Learning and practicing the Guided Self-Determination method in primary care for type 2 diabetes: A qualitative study.

   World Diabetes Congress;

   2015-11-30 - 2015-12-04.

  • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2015)

   DiaWeb - internettbasert veiledning for personer med type 2 diabetes i allmennpraksis.

   Friskliv, læring og mestring - med brukerne i sentrum;

   2015-11-18 - 2015-11-20.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Tillerli, Karsten; Foss, Brynjar

   (2014)

   God læring med digitalt verktøy.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte 07.

   s.46-48.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2014)

   Web-basert veiledning i allmennpraksis for personer med type 2 diabetes.

   Diabetesforskningskonferansen;

   2014-11-06 - 2014-11-07.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2014)

   Inter-municipal group-based intervention among adults with type 2 diabetes.

   Diabetesforskningskonferanse;

   2014-11-06 - 2014-11-07.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Graue, Marit

   (2014)

   Fra behandling til handling.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2014)

   DiaWeb - modellering og pilotering av Guidet egen-beslutning (GEB) i intervensjonen.

   DiaBEST Forskningsseminar;

   2014-12-10 - 2014-12-11.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2014)

   Forskning i et familieperspektiv.

   DiaBEST forksningsseminar;

   2014-12-10 - 2014-12-11.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2014)

   Sammen er det lettere?.

   Nasjonalt diabetessymposium;

   2014-03-19 - 2014-03-21.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2013)

   Perceived social support from family and friends among adults with type 2 diabetes.

   FEND;

   2013-09-20 - 2013-09-21.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2012)

   Motivasjon for å regulere sin diabetes - en utfordring.

   Faggruppen for diabetessykepleiere;

   2012-03-14.

  • Foss, Brynjar; Oftedal, Bjørg Frøysland; Løkken, Atle

   (2012)

   Podcasts of long duration; Supplemental and substitution learning tools.

   EDULERAN12;

   2012-07-02 - 2012-07-04.

  • Mordt, Petter; Foss, Brynjar; Oftedal, Bjørg Frøysland; Løkken, Atle

   (2012)

   Digital game based medication calculation.

   EDULEARN12;

   2012-07-02 - 2012-07-04.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2012)

   Motivasjon for selvregulering blant voksne med type 2 diabetes.

   Diabetesforskningskonferanse ;

   2012-11-15 - 2012-11-16.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2012)

   Motivasjon for å regulere sin diabetes- en utfordring.

   NSF/FFD;

   2012-11-01.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2012)

   Å stimulere motivasjonen for selvregulering av type 2 diabetes – en utfordring for helsepersonell.

   Bestpractice : dialog mellom leger.

   Hefte 1.

  • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2012)

   Konflikter mellom viktige livsverdier og krav til diabetesregulerende atferd - en kvalitativ studie blant voksne med type 2 diabetes.

   Den 9. sykepleierkongressen;

   2012-09-25 - 2012-09-26.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2011)

   Slik lever du bedre med diabetes.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

   s.18-19.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2011)

   Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes.

   NSF/FFD Rogaland;

   2011-11-17.

  • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2010)

   Støtte fra helsepersonell ? viktig motivator i selvreguleringen av type 2-diabetes.

   Diabetesforum.

   ISSN 1503-9609.

   Hefte 4.

  • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin

   (2009)

   Conflicts between life values and self-regulation behaviours adults with type 2 diabetes.

   IDF 20 th World Diabetes Congress;

   2009-10-18 - 2009-10-22.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2009)

   Motivasjon - en nøkkel til regulering av diabetes.

   utenTitteltekst;

   2009-09-24.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2009)

   Motivasjon - en nøkkel til regulering av diabetes.

   utenTitteltekst;

   2009-10-14.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2009)

   Perceived social support from health professionals. A qualitative study among adults with type 2 diabetes.

   Ph.d konferanse for forskning innen diabetes;

   2009-04-26 - 2009-04-27.

  • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin

   (2009)

   Conflicts between personal self-regulationg goals and life values among adults with type 2 diabetes.

   20th world diabetes congress;

   2009-10-18 - 2009-10-22.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2008)

   Can Path-goal theory be a foundation for motivating self-regulation in adults with type 2 diabetes?.

   Presentation of PhD papers in DLE 120. Theories and Methodology in Leadership;

   2008-05-06.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg

   (2008)

   Motivation for self-regulation in adults with type 2 diabetes.

   The 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitatiove methods in the Service of Health;

   2008-05-19 - 2008-05-20.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg

   (2008)

   Motivation for self-regulation in adults with type 2 diabetes.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

   ISSN 1748-2623.

   Hefte Supplement 2.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg

   (2008)

   Motivasjon - et nøkkelbegrep for regulering av type 2 diabetes.

   Diabetesforum.

   ISSN 1503-9609.

   Hefte 4.

   s.18-19.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg

   (2008)

   Motivation for self-regulation in adults with type 2 diabetes.

   - The 5 th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health;

   2008-05-19 - 2008-05-20.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2007)

   Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes.

   Åpen fagdag;

   2007-11-28.

  • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland

   (2007)

   Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2-diabetes.

   ?.

   Volum 21.

   Hefte 4.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway