Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2022)

   Resilience and vulnerability. I: Handbook to improve societal disaster resilience - BuildERS project findings.

   ISBN 978-951-38-8768-1.

  • Kajganovic, Jelena; Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Hinton, Jennifer; Rhinard, Mark; Nævestad, Tor-Olav; Jukarainen, Pirjo; Keränen, Jaana; Olsen, Alexandra; Orru, Kati; Lovasz, Gabriella; Piseddu, Tommaso; Ludvigsen, Johanna

   (2022)

   D8.5 Sustainability Report. BuildERS Report.

  • Rhinard, Mark; Hinton, Jennifer; Bennich, Therese; Engstrom, Alina; Orru, Kati; Hansson, Sten; Jukarainen, Pirjo; Myllylä, Miia; Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Kruke, Bjørn Ivar; Gabel, Friedrich; Schobert, Maira; Nævestad, Tor-Olav; Olsen, Alexandra; Klaos, Margo; Kajganovic, Jelena

   (2022)

   D5.3: Resilience Policy Recommendations. BuildERS Report.

  • Jukarainen, Pirjo; Mela, Marianne; Valsta, Emilia; Orru, Kati; Lusikka, Toni; Latvakoski, Juhani; Keränen, Jaana; Pilsas, Gerttu; Rhinard, Mark; Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Gabel, Friedrich; Berawi, Mohammed Ali; Kajganovic, Jelena; Vrabie, Catalina; Schobert, Maira; Tominga, Ago; Hinton, Jennifer

   (2022)

   D6.6 Stakeholder Validation of Research Findings and Co-Creation of Innovations. BuildERS Report.

  • Rhinard, Mark; Bennich, Therese; Engstrom, Alina; Orru, Kati; Hansson, Sten; Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Kruke, Bjørn Ivar; Schobert, Maira; Nævestad, Tor-Olav

   (2021)

   D5.1: RESILIENCE POLICY RECOMMENDATIONS – first report BuildERS Report.

  • Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Kruke, Bjørn Ivar; Airola, Merja; Keränen, Jaana; Orru, Kati; Hansson, Sten; Torpan, Sten; Berg, Fanny; Rhinard, Mark; Nævestad, Tor-Olav; Bennich, Therese; Segnestam, Lisa; Schobert, Maira; Krüger, Marco

   (2020)

   Report on segments of vulnerability country by country basis – inside and outside the official data (D1.3).

  • Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Kruke, Bjørn Ivar; Schobert, Maira; Krüger, Marco; Gabel, Friedrich; Orru, Kati; Hansson, Sten; Nahkur, Oliver; Rhinard, Mark; Molarius, Riitta; Schmersal, Elsa; Savadori, Lucia; Nævestad, Tor-Olav

   (2020)

   Final report of the unified theoretical framework on the concepts of risk awareness, social, capital, vulnerability, resilience and their interdependencies (D1.2).

  • Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Kruger, Marco; Gabel, Friedrich; Nakhur, Oliver; Orru, Kati; Narusson, Dagmar; Siibak, Andra; Hanson, Sten; Rhinard, Mark; Berg, Fanny; Salvadori, Lucia; Nævestad, Tor-Olav

   (2019)

   FIRST VERSION OF THE UNIFIED THEORETICAL FRAMEWORK ON THE CONCEPTS OF RISK AWARENESS, SOCIAL CAPITAL, VULNERABILITY, RESILIENCE AND THEIR INTERDEPENDENCIES (D1.1).

  • Hanson, Sten; Siibak, Andra; Back, Asta; Orru, Kati; Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Gabel, Friedrich; Kruger, Marco; Kruke, Bjørn Ivar

   (2019)

   Report on communication behaviour and use of social media in Europe (D1.4).

  • Njå, Ove; Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2014)

   Erfaringer fra redningsarbeidet og selvredningen ved brannen i Oslofjordtunnelen 23. juni 2011. Intervjuer med beredskapspersonell og trafikanter.

   ISBN 978-82-490-0841-4.

 • Formidling
  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2024)

   BuildERS findings on vulnerability, risk awareness, risk and crisis communication.

   PreparEU Pilot workshop focusing on vulnerable groups and preparedness -reaching out and engage;

   2024-03-19 - 2024-03-20.

  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2023)

   Known unknowns in the road based transport of dangerous goods.

   International symposium on tunnel safety and security (ISTSS);

   2023-04-26 - 2023-04-28.

  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2023)

   Agents of change and disruption, cultural and organizational challenges in the Norwegian customs and border management.

   31st conference of the Society for Risk Analysis Europe (SRA-E);

   2023-06-18 - 2023-06-21.

  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2023)

   Hva er sårbarhet, og hvem er mest sårbare i et samfunn? .

   Sluttkonferanse SPREAD;

   2023-12-01.

  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2022)

   Enhancing resilience by studying vulnerability, risk awareness and social capital - The BuildERS model .

   BuildERS Final Conference;

   2022-03-10.

  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2022)

   Long Haul-Trucking and the Powers that Be.

   17th EASA Biennial Conference EASA2022: Transformation, Hope and the Commons;

   2022-07-26 - 2022-07-29.

  • Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2022)

   Social Capital Webinar: Social capital, resilience and vulnerability in crisis management .

   International Social Capital Association ISCA;

   2022-11-02.

  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2021)

   Challenges in the measurement of vulnerability –lessons from BuildERS .

   Society for Risk Analysis – 29th Annual Conference ;

   2021-06-14 - .

  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2021)

   Breaking the rules in the heavy goods transport sector.

   SIEF2021 15th Congress;

   2021-06-19 - 2021-06-24.

  • Morsut, Claudia; Kuran, Christian Henrik Alexander; Olsen, Odd Einar Falnes; Trageton, Sigmund; Mathiesen, Espen

   (2021)

   Risikobevissthet og risikokommunikasjon i skjæringspunktet mellom SoMe og tradisjonell media.

   NFR SPREAD prosjekt OF-10727;

   2021-10-06.

  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2021)

   Risikobevissthet innenfor BuildERS forskning .

   Risikobevissthet og risikokommunikasjon i skjæringspunktet mellom SoMe og tradisjonell media;

   2021-10-06.

  • Kuran, Christian Henrik Alexander

   (2017)

   Data analysis: working with ethnographic data in complex systems.

   9th International Conference on Prevention of Accidents At Work ;

   2017-10-03 - 2017-10-06.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway