Erik Nordgreen

Assistant Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse.

   Fagdag for LP-skoler i Sigdal, Modum og Krødsherad;

   2014-01-02.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Kartlegging av mobbing og bruk av sosiogram Gjennomført sammen med Bente Granberg.

   Opplæring av personal ved Tinnesmoen skole, Notodden;

   2014-01-27.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse - med et blikk på klasseledelse.

   Fagdag for LP-skoler i Trondheim;

   2014-01-31.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Et relasjonelt perspektiv på klasseledelse.

   Fagdag i LP;

   2014-01-02 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse.

   Fagdag med ulike tema for alle skoler i Trondheim;

   2014-01-31 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Kartlegging og håndtering av mobbing.

   Kurs for ansatte ved Tinnesmoen skole;

   2014-02-04 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Presentasjon av Læringsmiljøprosjektet.

   Informasjonsmøte;

   2014-02-06 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppeledelse og kommunikasjon.

   Fagdag for gruppeledere i skoler og barnehager;

   2014-03-13 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Presentyasjon av LP - Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Informasjonsmøte for skoleeier, skoleledere og PPT;

   2014-03-14 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell etisk grunnlagstenkning.Verdibasert ledelse.

   Samling for skoleledere i regi av Veilederkorpset;

   2014-03-20 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Kollektive læringsprosesser.

   Kurs i regi av Læringsmiljøprosjketet;

   2014-03-24 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Avdekking og håndtering av mobbing.

   Kurs for skoleansatte;

   2014-03-25 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, elever og foreldre.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging.

   Modul 3 for PPT i LP;

   2014-04-02 - 2014-04-03.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid.

   Kurs for skoleledere og skoleeier, Veilederkorpset;

   2014-04-29 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid.

   Seminar for skoleledere og skoleeier i regi av Veilederkorpset;

   2014-04-30 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   "Kick-off" Motivasjonsforedrag ved oppstart av LP.

   Oppstartssamling, LP-implementering;

   2014-05-21 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   ANALYSEMODELLEN OG SYSTEMARBEID.

   Rektorsamling i LP;

   2014-06-11 - 2014-06-12.

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Presentasjon av LP.

   Informasjonsmøte;

   2014-06-27 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Grunnopplæring i LP.

   Første grunnopplæringsdag i LP;

   2014-08-12 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse - Med et blikk på klasseledelseEn praktisk tilnærming.

   Kursdag for alle skoler i Strand kommune;

   2014-08-13 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Verdibasert ledelse. Prinsippiell etisk grunnlagstenkning.

   Kursdag for ledere i skoler og barnehager i Lesja kommune;

   2014-08-15 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonsbygging – et profesjonsetisk ansvar.

   Livslang læring - Oppvekstkonferanse;

   2014-08-21 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Dag 2. Grunnopplæring i LP.

   Grunnopplæring i LP;

   2014-12-27 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Autoritative voksne.

   Kurs, Elvebakken skole, Læringsmiljøprosjektet;

   2014-09-23 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Autoritative voksne.

   Kurs for Rafsbotn skole. Læringsmiljøprosjektet;

   2014-09-24 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonens betydning for god klasseledelse.Hvordan blir man en bedre klasseleder?.

   Kursdag for skoler i tre kommuner;

   2014-09-26 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser.

   Læringsdagene i Vest-Finnmark - To seminar;

   2014-10-06 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppelederopplæring for skoler og barnehager i LP.

   Gruppelederopplæring;

   2014-10-14 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppeledelse.

   Nettvrk for gruppeledere;

   2014-10-16 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Gruppeledelse.

   Nettverkssamling;

   2014-10-29 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser.

   Kurs i regi av Folkeuniversitetet;

   2014-10-17 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   MOTIVASJON I ET RELASJONELT PERSPEKTIV.

   Kick-off samling. Prosjekt knyttet til drop-out i vg skole i Telemark;

   2014-10-01 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Relasjonskompetanse.Et prinsipielt og triangulært perspektiv.

   LP-konferanse barnehage;

   2014-11-11 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, barn og foresatte.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging.

   LP-konferanse, Barnehage;

   2014-11-12 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2014)

   «Relasjonell forståelse og relasjonelle ferdigheter i arbeidet med å forebygge elevers fravær i skolen.».

   Kick-off samling i prosjektet: Bekymringsfullt fravær i grunnskolen;

   2014-11-20 - .

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Relasjonelle ferdigheter. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.64-75.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Analyseverktøyet i LP-modellen. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.208-215.

  • Nordgreen, Erik; Støen, Janne

   (2013)

   Spennende prosjekt i skole og barnehage.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole.

   Lenden skole;

   2013-09-17.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole.

   Samling for prosjektskoler i Akershus og Østfold;

   2013-09-20.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Endringsledelse - En relasjonell forståelse.

   Seminar for skoler som deltar i Bedre Læringsmiljø;

   2013-10-29.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Relasjonskompetanse.

   Fagsamlig for alle grunnskoler i Kongsberg kommune;

   2013-03-12.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Presentasjon av Analysemodellen i LP.

   Seminar for grunnskolene i Rauma kommune;

   2013-04-02.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Presentasjon av analysemodellen i LP.

   Samling for grunnskoler i Lesja kommune;

   2013-05-23 - 2013-05-24.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Institusjonalisering og bærekraft.

   Modul for skoleeier og PPT;

   2013-04-12.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Innføring i bruk av analysemodellen i LP.

   Modul for skoleeier og PPT;

   2013-06-18.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Grunnopplæring i LP for skoler, barnehage, skoleeier og PPT.

   Grunnopplæring i LP;

   2013-08-24 - 2013-08-25.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Presentasjon av LP-modellen og prinsipper for god skoleutvikling.

   Seminar for Sandnessjøen, Herøy, Dønna, Træna og Vefsn kommune.;

   2013-12-05.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Prinsipper for utvikling av et godt læringsmiljø.

   Nasjonal samling for kommuner som deltar i Læringsmiljøprosjektet.;

   2013-09-18.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Endringsarbeid i skoler.

   Nettverk for gruppeledere og rektorer ved LP-skoler i Os kommune;

   2013-11-13.

  • Nordgreen, Erik

   (2013)

   Relasjonskompetanse - en praktisk tilnærming.

   Landssamling for FAS (Fellesorganisasjonen for alternative skoler;

   2013-05-08.

  • Nordgreen, Erik

   (2011)

   Pedagogisk refleksjon. Hvorfor og Hvordan.

   Kursdag for ungdomsskoleskole-ledere i Skien;

   2011-11-06 - .

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway