Lars Edvin Bru

Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
HG Q-332
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin

   (2023)

   Sosial og emosjonell kompetanse i skolen.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205577930.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin

   (2023)

   Forord. I: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205577930.

   s.5-6.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Ogden, Terje; Bru, Lars Edvin

   (2023)

   Sosial kompetanse. I: Sosial og emosjonell kompetanse i skolen.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205577930.

   s.35-51.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Bru, Lars Edvin; Bøckmann, Ester; Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine

   (2020)

   Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering .

   ISBN 978-82-327-0483-5.

   Hefte 23.

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245032857.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin

   (2019)

   Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland.

   ISBN 978-82-7578-062-9.

  • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin

   (2017)

   Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak..

   ISBN 978-82-7578-056-8.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel

   (2017)

   Evalueringen av forsøket uten karakterer i orden og atferd i videregående skoler i Rogaland 2016–2017.

   ISBN 978-82-7578-059-9.

  • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026015.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget .

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01777-8.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

  • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin

   (2009)

   Conflicts between personal self-regulationg goals and life values among adults with type 2 diabetes. I: IDF 2009; 20th world diabetes congress, Montreal 18 - 22 october.

  • Tønnesen, Finn Egil; Bru, Edvin; Heiervang, Einar

   (2008)

   Lesevansker og livsvansker.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-000-0.

  • Tønnessen, Finn Egil; Bru, Edvin; Heiervang, Einar

   (2008)

   Lesevansker og livsvansker: om dysleksi og psykisk helse.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282170000.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Austbø skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Revheim skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Smiodden skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. St. Svithun skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Bru, Edvin; Havik, Trude

   (2007)

   MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Ullandhaug skole.

   Universitetet i Stavanger.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Algrøy skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Auglend skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Bekkestua skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Bjorøy oppveksttun.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Brattholmen skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Den norske skolen Costa del Sol, avd Acapulco.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Døli skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Eikeland skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ekerhovd oppveksttun.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Foldnes skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Gilje skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Gjesvær skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Grøtvedt skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hillestveid skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hjelteryggen skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Honningsvåg skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hunsfoss skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kamøyvær oppvekstsenter.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kvalsundskolen.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Liljevatnet skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Løken ungdomsskole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Marvik skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nesflaten skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nordkisa skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nordvågen skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Odda barneskole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Odda ungdomsskole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rom skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rubbestadneset skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Røldal skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sand skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sandnessund skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skare barneskule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skarpengland skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skarsvåg skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skålevik skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Storbukt skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sunde skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tellnes skule.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tjensvoll skole.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tyssedal barneskule.

  • Bru, Edvin

   (2005)

   Farlig god sjåfør.

   ISBN 8249003950.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2002)

   Evaluering av Gjesdalprosjektet Positivt Fokus, POFO: Har POFO satt spor på skolene?.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2002)

   Tananger ungdomsskole. TUS-modellen - et pedagogisk forsøk. Blir det en bedre skole av dette, da?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2002)

   Tananger ungdomsskole. TUS-modellen- elever og lærere. En sammenligning av resultater fra spørreundersøkelsene i 2000, 2001 og 2002.

  • Auestad, Gaute; Bru, Edvin

   (2000)

   Trivsel og tryggleik. Resultat frå ei undersøking i skulen i Stord kommune 1999.

   Universitetet i Stavanger.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (1999)

   Læringsmiljø og konsentrasjon blant elever i 6. og 9. klasse.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 82-7578-004-7.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin

   (1998)

   Håndbok i klasseledelse.

  • Bru, Edvin

   (1998)

   Skolemiljø og psykososiale vansker. En presentasjon av resultater fra en kartleggingsundersøkelse blant norske skoleelever.

  • Bru, Edvin

   (1994)

   The role of psychological factors in neck, shoulder and low back pain among female hospital staff.

   ISBN 82-7220-627-7.

  • Bru, Edvin

   (1994)

   The role of psychological factors in neck, shoulder and low back pain among female hospital staff.

   ISBN 82-7220-627-7.

 • Formidling
  • Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin

   (2023)

   Completion of upper secondary education: Predictions of the psychosocial learning environment and academic achievement..

   EARLI 2023;

   2023-08-23.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin

   (2021)

   ROBUST og mestringsressurser.

  • Bru, Lars Edvin

   (2021)

   ROBUST som stressmestring og livsmestring.

   Videreutdanning dag 1 lærere Jærskulen;

   2021-05-26.

  • Bru, Lars Edvin

   (2021)

   ROBUST som stressmestring og livsmestring.

   Videreutdanning dag 1 lærere Sandnes kommune;

   2021-05-27.

  • Bru, Lars Edvin

   (2021)

   ROBUST som stressmestring og livsmestring.

   Videreutdanning dag 1 lærere Stavanger kommune;

   2021-06-08.

  • Bru, Lars Edvin

   (2021)

   Presentasjon av ROBUST. Et undervisningsopplegget i sosial og emosjonell kompetanse for ungdomsskolen..

   Møte med Høyre's fraksjon i Utdanningskomiteen i Stortinget;

   2021-12-01.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Rege, Mari; Sandvold, Hilde Ness

   (2019)

   ROBUST - et undervisningsopplegg med formål å øke ungdomsskolelevers sosiale og emosjonelle kompetanse.

   Forankringsmøte;

   2019-08-19.

  • Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin

   (2019)

   Samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten - en undersøkelse.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.46-53.

  • Bru, Lars Edvin; Roland, Pål

   (2019)

   Innledning. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245032857.

   s.13-18.

  • Tvedt, Maren Stabel; Bru, Lars Edvin

   (2019)

   Betydning av kjedsomhet på skolen.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel

   (2019)

   Å fjerne karakter i orden og atferd kan være bra.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Sandvold, Hilde Ness

   (2019)

   Møte med rektorer fra deltakende skoler i Resilient..

   Faglig møte med presentasjon av prosjekt;

   2019-12-05 - .

  • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2018)

   My heart failure nurse is my checkpoint and my safety: a qualitative study on management of treatment burden among heart failure patients.

   Euro Heart Care 2018;

   2018-06-07 - 2018-06-09.

  • Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin

   (2018)

   Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relation.

   International Society for Study of Behavioural Development Conference 2018;

   2018-07-15 - 2018-07-19.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd?.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Bekymret for fjerning av ordenskarakterer.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Fungerer godt. Skoler dropper ordenskarakterer i to nye år..

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Tilfeldig om mobbeofferet får oppfølging.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Test, test, test, så blir du best, eller.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Vi må foreta oss noe. Vi kan ikke ha det sånn at mange elever faller utenfor..

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Mobbeoffer treng oppfølging i fleire år.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Mobbing kan gi alvorlige konsekvenser.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Mener skolen må være mer basert på forskning.

  • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel

   (2017)

   Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd?.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Mener at ordenskarakteren bør skrotes.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Forskning om skolerelaterte konsekvenser og tiltak for de som har blitt utsatt for mobbing.

   OPPFØLGING AV BARN OG UNGE SOM HAR BLITT UTSATT FOR MOBBING;

   2017-12-04 - 2017-12-05.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Oppsummering av konferansen "Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing".

   Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing.;

   2017-12-04 - 2017-12-05.

  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Oppfølging av de som har blitt utsatt for mobbing.

   Oppfølging av utsatte for mobbing;

   2017-04-27.

  • Hancock, Charlotte; Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici

   (2016)

   Which school related consequences are associated with peer victimization?.

   Bullies, Bullied and Bystanders: Advancing Knowledge, Understanding and Practice in Education;

   2016-06-09 - 2016-06-10.

  • Bru, Lars Edvin

   (2014)

   Slik skapes et godt læringsmiljø for emosjonelt sårbare elever.

   Gyldendals fagdag om skolevegring;

   2014-11-11.

  • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin

   (2014)

   Motivation and social relations in school following a CBT course for adoelscents with depressive symptoms: An effectiveness study.

   14th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence;

   2014-09-03 - 2014-09-06.

  • Bru, Lars Edvin

   (2014)

   Læringsmiljø for emosjonelt og sosialt sårbare elever.

   Undervegskonferansen;

   2014-04-24.

  • Bru, Lars Edvin

   (2014)

   Voksne ville blitt stresset av ungdoms skolehverdag.

   Foreldre.no.

  • Idsøe, Thormod; Garvik, Margit; Bru, Lars Edvin

   (2014)

   Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course to Prevent Dropout in Upper Secondary School.

   44th Congress of the European Association for Behavioural & Cognitive Therapies;

   2014-09-10 - 2014-09-13.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø.

   Psykososialt miljø og digital mobbing ;

   2014-09-18.

  • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin

   (2014)

   Academic motivation and social functioning following a group based CBT course for adolescents with depressive symptoms..

   14th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence;

   2014-09-03 - 2014-09-06.

  • Bru, Lars Edvin

   (2013)

   Elevene lærer lite av prøver.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal.

   16th European Conference on Development Psychology;

   2013-09-03 - 2013-09-06.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin

   (2013)

   Fravær uten gyldig grunn - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner.

   Prosjektet "Da klokka klang";

   2013-08-26 - .

  • Subba, Lok; Bru, Lars Edvin; Thorsen, Arlene Margaret Arstad

   (2013)

   Perceived teacher support among the elementary students with specific learning difficulties.

   29th Annual Conference of the International Society for the Scientific Study of Subjectivity;

   2013-09-05 - 2013-09-07.

  • Bru, Lars Edvin; Havik, Trude

   (2013)

   School factors associated with unexcused non-attendance in primary and secondary school.

   16th European Conference on Developmental Psychology ;

   2013-09-03 - 2013-09-07.

  • Bru, Lars Edvin

   (2013)

   Læringsmiljø og innagerende vansker.

   Læring, læringsmiljø og psykisk helse - en dialogkonferanse;

   2013-11-11 - 2013-11-12.

  • Bru, Lars Edvin

   (2013)

   I hvilken grad har pedagogisk forskning betydning for pedagogisk praksis?.

   Visible Learning - KS-konferanse;

   2013-11-21.

  • Bru, Lars Edvin

   (2013)

   Hvem faller fra i videregående skole? Et motivasjonsteoretisk perspektiv.

   Konferanse for de pedagogiske kompetansesentrene;

   2013-09-13.

  • Bru, Lars Edvin

   (2013)

   Alt handler om lærerens kompetanse.

  • Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Norekvål, Tone M.; Idsoe, Thormod; Larsen, Alf Inge; Karlsen, Bjørg

   (2013)

   Perceived support from health care professionals, shock anxiety and posttraumatic stress in implantable cardioverter defibrillator recipients.

   EuroHeartCare 2013;

   2013-03-15 - 2013-03-16.

  • Morken, Ingvild Margreta; Norekvål, Tone M.; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge; Karlsen, Bjørg

   (2013)

   The relationship between perceived support from healthcare professionals, shock anxiety and device acceptance in implantable cardioverter defibrillator recipients.

   European Society of Cardiology;

   2013-08-31 - 2013-09-03.

  • Idsøe, Thormod; Idsøe, Ella Maria C.; Bru, Lars Edvin; Jonassen, Kjell Reidar

   (2013)

   Feeling Included/Excluded/Bullied in School: Associations with Positive and Negative Affect.

   Association for Psychological Science;

   2013-05-23 - 2013-05-26.

  • Morken, I. Ingvild; Isaksen, Kjetil; Karlsen, Bjørg; Norekval, T.; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge

   (2012)

   Shock anxiety in ICD recipients: what is the impact of recent tachyarrhythmia - irrespective of shock exposure?.

   European Journal of Cardiovascular Nursing.

   ISSN 1474-5151.

   Volum 11.

   s.S10-S10.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin

   (2012)

   Skolevegring - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner.

   Prosjektet "Da klokka klang";

   2012-08-23 - .

  • Garvik, Margit; Idsøe, Thormod; Bru, Lars Edvin

   (2012)

   Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course.

   13th Biennial conference of the European Associaton for Research on Adolescence;

   2012-08-29 - 2012-09-01.

  • Morken, Ingvild Margreta; Isaksen, Kjetil; Karlsen, Bjørg; Norekvål, Tone M.; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge

   (2012)

   Shock Anxiety among Implantable Cardioverter Defibrillator Recipients with Recent Tachyarrhythmia.

   12th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing;

   2012-03-16 - 2012-03-17.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin

   (2011)

   UiS skal forske på skolevegring.

  • Bru, Lars Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin Marie

   (2011)

   Students’ Perceptions of Teacher Support across the School Years.

   15th European Conference on Developmental Psychology. ;

   2011-08-23 - 2011-08-27.

  • Bru, Edvin

   (2010)

   Mestring av dystoni.

   utenTitteltekst;

   2010-10-23.

  • Bru, Edvin

   (2010)

   Mestring av kronisk sykdom.

   utenTitteltekst;

   2010-10-28.

  • Bru, Edvin

   (2010)

   Skolevegring.

  • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin

   (2009)

   Conflicts between life values and self-regulation behaviours adults with type 2 diabetes.

   IDF 20 th World Diabetes Congress;

   2009-10-18 - 2009-10-22.

  • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin

   (2009)

   Conflicts between personal self-regulationg goals and life values among adults with type 2 diabetes.

   20th world diabetes congress;

   2009-10-18 - 2009-10-22.

  • Bru, Edvin

   (2009)

   Lesevansker og livsvansker - om dysleksi og psykisk helse.

   Ord-09. Konference om Læsevanskeligheder.;

   2009-08-19 - 2009-08-20.

  • Bru, Edvin

   (2009)

   Emosjonelt sårbare barn og unge i skole og barnehage.

   Senter for atferdsforsknings jubileumskonferanse;

   2009-11-05.

  • Bru, Edvin

   (2009)

   Bråkmakere gir ikke trøbbel.

  • Bru, Edvin

   (2009)

   Bråkebøttene ødelegger ikke i klassen.

  • Bru, Edvin

   (2009)

   Kan ikke skylde på bråkmakere.

  • Bru, Edvin

   (2009)

   Fjerner urokråker fra skoleklassen; Dobbelt så mange spesialelever på tre år.

  • Bru, Edvin

   (2009)

   Urolige barn havner i spesialklasse.

  • Bru, Edvin

   (2009)

   Urolige elever skaer ikke kammeraters karakterer.

  • Bru, Edvin

   (2009)

   Bråkmakere ødelegger ikke for de andre elevene.

  • Munthe, Elaine; Cosmovici, Elena Maria; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin

   (2008)

   Perception of teacher support and on task orientation among pupils with different achievement levels.

   American Educational research Association, Annual Meeting;

   2008-03-23 - 2008-03-28.

  • Idsøe, Thormod; Hagtvet, Knut A.; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Knardahl, Stein

   (2008)

   Investigation of work behaviour change among School Psychology Counselors.

   The 116th Annual Convention of the American Psychological Association;

   2008-08-14 - 2008-08-17.

  • Bru, Edvin; Paulsen, Erik

   (2007)

   Stille elevar tapar i skulen.

  • Bru, Edvin

   (2007)

   Lærere gir lite støtte.

  • Veland, Jarmund; Bru, Edvin

   (2006)

   'Verdiløs rangering av skoler.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Bru, Edvin; Thuen, Elin

   (2006)

   Elever mener skolen er meningsløs.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Elevene sliter.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Bedre å lære mykje om litt mindre.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Elevene stiller større krav enn før.

  • Bru, Edvin

   (2006)

   Bedre å lære mykje om litt mindre.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2006)

   Uten mening, sier hver fjerde elev.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2006)

   Saknar mening med skolen.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2006)

   Saknar mening med skolen.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2006)

   Skolen er meningsløs, synes en av fire ungdomsskoleelever.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2006)

   Elevene sliter.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2006)

   Elevene mener skolen er meningsløs.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2006)

   Skolen er meningsløs.

  • Thuen, Elin; Bru, Edvin

   (2006)

   Finner ungdomsskolen meningsløs.

  • Bru, Edvin

   (2005)

   Perceived Cognitive Competence, Perceived Relevance of Schoolwork and the Normative Belief that going against School Norms increases Peer Status as Predictors of Disruptive Behaviour in the Classroom.

   The 11th Biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction: Integrating Multiple Perspectives on Effective Learning Environments.;

   2005-08-23 - 2005-08-27.

  • Bru, Edvin; Karlsen, Bjørg; Bjørnson, Ingrid Dirdal

   (2003)

   Et bedre liv for voksne med diabetes. Mentale helseproblemer er tre ganger så vanlig blant personer med diabetes som i befolkningen ellers.

  • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin; Dirdal, Ingrid

   (2003)

   Effects of a group-based counselling programme on diabetes-related stress, coping, psychological well-being and metabolic control in adults with Type 1 and Type 2 diabetes.

   18th International Diabetes Federation Congress;

   2003-08-24 - 2003-08-29.

  • Bjørnson, Ingrid Dirdal; Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin

   (2002)

   Mestring av Diabetes Vitenskapelig utprøving av en veiledningsintervensjon.

   Diabetesforskningskonferanse;

   2002-11-14 - 2002-11-15.

  • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin

   (2000)

   Coping among adults with Type I and Type II diabetes.

   17th International Diabetes Federation Congress;

  • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin

   (2000)

   Mer angst og depresjoner.

   Diabetes.

   ISSN 0012-1797.

   Volum 51.

   Hefte 2.

   s.46-47.

  • Mykletun, R.J.; Bru, Edvin

   (2000)

   TypeA-Behaviour, work stress and muscle-skeletal pain of female hospital staff.

   The 11%th Conference of the EHPS;

  • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin

   (1999)

   Coping with diabetes.

   Psychology and the Renaissance of Health;

  • Bru, Edvin; Thuen, Elin

   (1999)

   Skolemiljø og konsentrasjon.

   SAF-KONFERANSEN "Faglig nettverkssamling";

  • Bru, Edvin

   (1999)

   Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints.

   utenTitteltekst;

  • Bru, Edvin

   (1998)

   Mestring av tilkortkomming.

   Nordisk konferanse om lesing og sosial tilpasning;

  • Boyesen, Marit; Bru, Edvin

   (1998)

   Social school climate, peer harassment, emotional problems and musculoskeletal complaints among Norwegian 8th grade students.

   Conference on the status of Nordic Health Promotion Research: P rogress during the decade of the Ottawa Charter;

  • Bru, Edvin; Boyesen, Marit

   (1998)

   Skolemiljø og psykososiale vansker. Presentasjon av en kartleggingsundersøkelse.

   Den 5. nasjonale fagkonferansen i pedagogikk;

  • Bru, Edvin; Boyesen, Marit

   (1998)

   Small school-classes, small problems? Size of class, peer harassment and emotional problems among Norwegian 8th grade students.

   Conference on the Status of Nordic Health Promotion Research;

  • Bru, Edvin

   (1998)

   Mestring av lese- og skrivevansker.

   Nordisk konferanse om lesing og sosial tilpasning;

  • Størksen, Svein; Bru, Edvin

   (1998)

   Barn og unges mestringsstrategier i møte med skolehverdagen.

   Barn og ungdom med store atferdsavvik;

  • Boyesen, Marit; Bru, Edvin

   (1997)

   Trivsel og tryggleik. Svarfordeling for undersøking i Stord 1996.

   Universitetet i Stavanger.

  • Bru, Edvin

   (1997)

   Skolemiljø -95. Svarfordelinger.

   Universitetet i Stavanger.

  • Bru, Edvin

   (1996)

   Arbeidsdokument: Skolemiljø -95. Svarfordeling for 8. klasse.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bru, Lars Edvin

   (2017)

   Psykisk helse i skolen.

  • Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine

   (2009)

   Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway