Skip to main content

Historien gjennom 20 ting MHI327

Emnet utforsker hvordan historier kan fortelles gjennom ting og materiell kultur. Vi tar utgangspunkt i 20 konkrete ting og skal diskutere hva vi kan lære gjennom disse tingene, hva de metodologiske konsekvensene av et slikt fokus er, hvilke steder vi møter slike ting på, samt hvordan ting kan brukes i pedagogikk og formidling av historie.  

Emnet har begrenset antall plasser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

MHI327

Version

1

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

  • Ha kunnskap om hvordan ting kan mobiliseres for å lære om historie
  • Forstå hvordan objekter er historiske aktører, er involvert i historiske hendelser og kan brukes som vitner til disse hendelsene
  • Ha kunnskap om ting, materialitet og materiell kultur i historiefaglig perspektiv

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • Kunne bruke ting som pedagogisk og formidlingsmessig hjelpemiddel
  • Kunne bruke ting i sine egne historiske fortellinger
  • Kunne forklare objekters betydning for samfunn og kulturer
  • Kunne bruke analysemetoder og teorier fra andre fagfelt i historiefaglig perspektiv

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • ha en kritisk forståelse for bruk av objekter i ulike kulturelle, sosiale eller politiske sammenhenger.
  • kunne kommunisere om bruk av objekter til ikke-spesialister
  • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til objekter i historiefaglig perspektiv og drøfte hvorvidt de tilfører vår forståelse av fortiden noe nytt.
Innhold
En ting er mer enn bare en illustrasjon av historien. Mennesker omgir seg med ting og har gjort det gjennom titusenvis av år. Noen ting er enkle - som for eksempel sko eller bord, mens andre er kompliserte - som for eksempel en iPhone eller en atomreaktor. Noen har forandret seg dramatisk over tid, mens andre har forblitt relativt stabile. Men alle har til felles at tingene er en viktig del av samfunn, kultur og historie. Emnet utforsker hvordan historier kan fortelles gjennom ting og materiell kultur. Vi tar utgangspunkt i 20 konkrete ting og skal diskutere hva vi kan lære gjennom disse tingene, hva de metodologiske konsekvensene av et slikt fokus er, hvilke steder vi møter slike ting på, samt hvordan ting kan brukes i pedagogikk og formidling av historie. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Hjemmeeksamen 1/1 A - F

Oppgaven er individuell. Det er en skriftlig oppgave på 3000 ord +/- 10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent 8 av 10 arbeidsoppgaver

En skriftlig poster med muntlig presentasjon må være godkjent minimum fire uker før eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Dolly Jørgensen
Studiekoordinator: Signe Ekenberg
Arbeidsformer
Forelesninger, seminarer og selvstudium.
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto