Aalto University

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Aalto er et universitet lokalisert ti kilometer utenfor Helsinki i Espoo, Finland.

Universitetet har 17500 studenter og ca 4000 ansatte og er Finlands nest største universitet. Aalto kjent for sitt aktive studentdrevne entreprenørsamfunn som har utviklet kjente kosept som Startup Saunaog Slush startup.

Universitetet er oppkalt etter den berømte finske arkitekten Alvar Alto som har vært student ved universitetet og som har designet store deler av campus.

UiS har en Erasmus + avtale med University of Aalto som gjelder for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet, vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Antall utvekslingsplasser totalt

Gjennom Nordtek har UiS 1-2 Erasmusplasser (gratisplasser) til Aalto.

Stipendmuligheter

Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: August - desember

Vårsemester: Januar - juli

Akademisk kalender

Valg av emner

De fleste emnene undervises på engelsk. Studies for incoming exchange students | Aalto University

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS

Bolig

Universitetet anbefaler utvekslingsstudenter å starte tidlig med å finne bolig.

Mer informasjon om bolig les Housing for students | Aalto University

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?