Andranomadio Lutheran Hospital

Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Madagaskar er en afrikansk republikk i Det indiske hav. Den er verdens fjerde største øy. Folket kalles gassere.

UiS har i en årrekke hatt et nært samarbeid med Malagasy Lutheren Institute of Nurses Education (SEFAM), Lovasoa Cross-Cultural Competence Center (L4) og Andranomadio Lutheran Hospital i Antsirabe, Madagascar. Lovasoa senteret tar imot studenter fra flere universiteter og frivillige organisasjoner, og hjelper med praktiske aspekter og administrativt støtte på Madagaskar. Alle studenter som reiser fra UiS bor på Lovasoa og opplegget for praksisen arrangeres i samarbeid med dette senteret.


Bilateral avtale er innenfor sykepleie (bachelor nivå) og helsesykepleie (masternivå). Praksis for studenter på helsesykepleie vil være på helsestasjon. Les også mer om helsesykepleiestudenter på Madagaskarpå våre nettsider.

Undervisningsspråk

Engelsk på L4, sykehuset og helsestasjon

Språket på Madagaskar er hovedsakelig gassisk, og mange snakker fransk. Studentene kommuniserer på engelsk eller fransk med sykehuspersonalet, leger og sykepleiere. Lovasoa senteret organiserer kort språkkurs i gassisk samt introduksjonskurs og veiledning.

Det er en fordel om studenter kan fransk.

Krav om språkkunnskaper

Alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig og skriftlig) på vitnemålet fra videregående. Studenter som ikke oppfyller kravet kan ta en IELTS eller TOEFL test.

Det er en fordel om studenter kan fransk.

Karakterkrav

Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall friplasser per semester

0.

Antall praksisplasser

Varierer fra år til år (4-6).

OBS!

Sykepleiestudenter på bachelor nivå kan reise til Madagskar bare på høsten (ikke våren) i 5. semesteret.

Masterstudenter i helsesykepleie kan reise på våren.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Bolig

Visum

Norske borgere som ønsker å besøke Madagaskar trenger visum. Se landinfo fra Regjeringen.


Registrering av reiseinformasjon hos UD.

Vaksiner

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvilke vaksiner du skal ta. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-afrika/ ).

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Normalt kreves også gulfebervaksine for innreise i tillegg til dTP-IPV, Hep A, Tyf. Vurder også BCG-vaksine og Rabiesvaksine. Les mer i Vaksinasjonsveilederen til FHI og sjekk .

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt. Ta kontakt med «Reisemedisinsk senter» på SUS.

Forsikring - helsefag

Studenter med norsk personnummer er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter og helsesykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

ANSA sin studentforsikring:

Nå inkluderer ANSA studentforsikring dekning for praksisstudenter i utlandet i større grad enn tidligere. For å kunne benytte forsikringen må man være medlem av ANSA.

Flere spørsmål?